Pingi w CS 1.6 oto wynik z notanika HijackThis


(Kubajedrzejczyk19) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:56:53, on 2012-08-10

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\0\FTRTSVC.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ZSSnp211.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\Użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Akamai\netsession_win.exe

C:\Documents and Settings\Użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Documents and Settings\Użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\Documents and Settings\Użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = pl.v9.com/idg/idg_1341579752_620190

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = pl.v9.com/idg/idg_1341579752_620190

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = pl.v9.com/idg/idg_1341579752_620190

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = pl.v9.com/idg/idg_1341579752_620190

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1:9421;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\Program Files\Livebox\SearchURLHook\SearchPageURL.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Softonic Helper Object - {E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} - C:\Program Files\Softonic\softonic\1.5.11.5\bh\softonic.dll

O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files\Hyperionics DB Toolbar\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: Hyperionics DB Toolbar - {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - C:\Program Files\Hyperionics DB Toolbar\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: Softonic Toolbar - {5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} - C:\Program Files\Softonic\softonic\1.5.11.5\softonicTlbr.dll

O4 - HKLM..\Run: [ZSSnp211] C:\WINDOWS\ZSSnp211.exe

O4 - HKLM..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Documents and Settings\Użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\0\FTRTSVC.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--

End of file - 7890 bytes

Proszę o pomoc


(stream) #2

**************** Nikt Ci tego nie sprawdzi.

analiza-dezynfekcja-zestaw-narzedzi-nieingerencyjnych-t485632.html#p3059741


(Agatonster) #3

kubizopl ,

Wklejanie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.