Pip dla python 2.7.2 instalacja offline?


(Sheaker) #1

Witam serdecznie.


(Sheaker) #2

Ok. Zanim ktoś się wypowiedział udało mi się to rozwiązać w następujący sposób.