"PirritSuggestor" - reklamiarz, problem z usunięciem

Witam,

Odinstaluj PirritSuggestor version 1.5.Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

:OTL
SRV - [2014-02-14 12:12:30 | 000,052,568 | ---- | M] () [Auto | Start_Pending] -- C:\Documents and Settings\Tomasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\PirritSuggestor\PirritService.exe -- (PirritDesktop)
IE - HKCU\..\SearchScopes\{A8105727-97B2-4B68-8BA5-57150A17B1B3}: "URL" = http://eseeky.com/ws/?source=728386ab?tbp=rboxtoolbarid=baseu=c8640cde14d8c5df7df6e6f1ec19abe67a34c596q={searchTerms}
FF - prefs.js..browser.search.defaultengine: "Web Search"
FF - prefs.js..browser.search.defaultthis.engineName: "SFT_Polska Customized Web Search"
FF - prefs.js..browser.search.defaulturl: "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT3031817SearchSource=3q={searchTerms}"
FF - prefs.js..browser.search.order.1: "Web Search"
FF - prefs.js..keyword.URL: "http://startsear.ch/?aff=1src=spcf=b69d5408-140c-11e1-b2c0-78acc0beeb33q="
[2013-04-02 07:00:30 | 000,002,308 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Tomasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\368c1lia.default-1392467232781\searchplugins\askcom.xml
[2011-11-07 12:28:04 | 000,000,923 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Tomasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\368c1lia.default-1392467232781\searchplugins\conduit.xml
[2011-07-11 19:04:02 | 000,000,633 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Tomasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\368c1lia.default-1392467232781\searchplugins\startsear.xml
[2014-02-15 15:26:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Tomasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\PirritSuggestor
[2014-02-15 15:26:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Tomasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Pirrit Suggestor
[2014-02-15 15:26:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\PANDORA(3).TV
[2014-02-15 15:26:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\PANDORA(2).TV
[2014-02-15 14:26:35 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Tomasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mobogenie
[2014-02-15 14:26:35 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Tomasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\genienext
[2014-02-15 14:17:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Tomasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\genienext(2)
[2014-02-15 13:24:17 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\FRST
[2014-02-15 11:49:13 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Qoobox(2)
[2014-02-15 00:48:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\AdwCleaner

:Commands
[emptytemp]
[resethosts]

Kliknij Wykonaj skrypt.

Hej,

 

Wielkie dzięki, reklamu zniknęły, ale pojawił się komunikat, ze serwer proxy odrzuca połączenia w firefoxie i IE hmmm…

 

 

W Firefox sobie poradziłem ( bez serwera proxy)

w IE również

 

Dzięki za pomoc

Witam a pomozecie mia na to

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:33:45, on 2014-02-15

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.16518)

 

 

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\avpui.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\System Setting\TssSrv.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\PasswordUtility\readLM.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Łukasz\Downloads\HijackThis_2.0.4.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://toshiba13.msn.com/?pc=TEJB

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = www.bing.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE10SR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.bing.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: ContentBlockerBrowserHelperObject - {5564CC73-EFA7-4CBF-918A-5CF7FBBFFF4F} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\IEExt\ContentBlocker\ie_content_blocker_plugin.dll

O2 - BHO: VirtualKeyboardBrowserHelperObject - {73455575-E40C-433C-9784-C78DC7761455} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\IEExt\VirtualKeyboard\ie_virtual_keyboard_plugin.dll

O2 - BHO: Safe Money Plugin - {9E6D0D23-3D72-4A94-AE1F-2D167624E3D9} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\IEExt\OnlineBanking\online_banking_bho.dll

O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\IEExt\UrlAdvisor\klwtbbho.dll

O4 - HKLM…\Run: [AmIcoSinglun64] “C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe”

O4 - HKLM…\Run: [1.TPUReg] “C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\PasswordUtility\readLM.exe”

O4 - HKLM…\Run: [TSVU] “c:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Smart View Utility\TosSmartViewLauncher.exe”

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe” -autorun

O4 - HKCU…\Run: [steam] “C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe” -silent

O8 - Extra context menu item: &P&obierz &za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: (no name) - {0C4CC089-D306-440D-9772-464E226F6539} - (no file)

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - (no file)

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\windows\syswow64\nvinit.dll C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AtherosSvc - Windows ® Win 7 DDK provider - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\avp.exe

O23 - Service: BitComet Disk Boost Service (BITCOMET_HELPER_SERVICE) - www.BitComet.com - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: DTS APO Service (dts_apo_service) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\DTS, Inc\DTS Studio Sound\dts_apo_service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: GFNEX Service (GFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\PasswordUtility\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service TCP IP Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe

O23 - Service: Intel® ME Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TEMPRO Service (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - Toshiba Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Teco\TecoService.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Update Jump Flip - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Jump Flip\updateJumpFlip.exe

O23 - Service: Util Jump Flip - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Jump Flip\bin\utilJumpFlip.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

 

End of file - 12015 bytes