Pisanie bloga przez MMS. Jak?


(Coolerms) #1

Zna ktoś skrypt który pozwala przechwytywać MMS'a i umieszcza go na stronie tzn. obrazek i treść. Tak jak to ma np. moBlog.pl ??