Plansza do gry w warcaby-Java-kwestia kolorowania pól


(R Berendt) #1

Witajcie. Jestem na etapie tworzenia statycznej planszy do gry w warcaby. Mam problem z pokolorowaniem odpowiednich pol w planszy. Proszę o pomoc. Oto moja metoda:

'public void paint(Graphics g) {

super.paint(g);

setBackground(Color.WHITE);

Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;

Stroke defaultStroke = g2.getStroke();

Stroke lineStroke = new BasicStroke(5.0f, BasicStroke.CAP_BUTT, BasicStroke.JOIN_MITER);

g2.setStroke(lineStroke);

g2.setColor(Color.BLACK);

int i;

int k;

for(i=0; i<9; i++){

g2.draw(new Line2D.Double(5+20*i, 5, 5+20*i, 165));

}

for(k=0; k<9; k++){

g2.draw(new Line2D.Double(5, 5+20*k, 165, 5+20*k));

if ((i/9+k/9)%2==0){

}

}'