play-Alias?


(Matt90pl) #1

chcę zamówić starter PLAY i tam pisze przy podawaniu adresu ALIAS co mam tam wpisać?