PLAY rozważa sprzedaż swoich masztów BTS

https://www.telepolis.pl/wiadomosci/prawo-finanse-statystyki/play-wieze-bts-na-sprzedaz-bloomberg

Jestem zdziwiony że Play ma własną infrastrukturę.

2lajki

No pewnie. Ponad 8 tysięcy obiektów, na których Play utrzymuje swoją infrastrukturę to w zasadzie nic.
Na pewno jest wiele innych podmiotów w Polsce mogących pochwalić się podobną liczbą :slight_smile: