Plik bat z komenda na uruchomienie dodatkowych rdzeni

Mam taki problem chciał bym dopisać do :

 

taskkill /F /IM explorer.exe

start /HIGH /WAIT  name.exe

start explorer.exe

exit

 

Istniejącego już kodu bat ,takie coś że w momencie uruchamiania danej aplikacji wymuszała prace kolejnych rdzeni automatycznie ,zamiast w menadżerze zadań ręcznie na procesie danym to robić    . Po prostu zautomatyzować już w danej komendzie bat

 

 

http://stackoverflow.com/questions/7759948/set-affinity-with-start-affinity-command-on-windows-7

http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/start-an-application-assigned-to-a-specific-cpu-in-windows-vista/

http://blogs.msdn.com/b/santhoshonline/archive/2011/11/24/how-to-launch-a-process-with-cpu-affinity-set.aspx

Dzięki bardzo za pomoc