Plik bat z komenda na uruchomienie dodatkowych rdzeni


(Butcher696) #1

Mam taki problem chciał bym dopisać do :

 

taskkill /F /IM explorer.exe

start /HIGH /WAIT  name.exe

start explorer.exe

exit

 

Istniejącego już kodu bat ,takie coś że w momencie uruchamiania danej aplikacji wymuszała prace kolejnych rdzeni automatycznie ,zamiast w menadżerze zadań ręcznie na procesie danym to robić    . Po prostu zautomatyzować już w danej komendzie bat

 

 


(deFco247) #2

(Butcher696) #3

Dzięki bardzo za pomoc