Plik ctfmon.exe - log

Wkleiłem bo juz zgłupiałem czy ten plik ctfmon.exe to syfem nie jest przypadkiem :wink:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:23:18, on 2006-03-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Hotkeycontrol XP\hkcontrol.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

C:\PROGRA~1\SCROLL~1\MouseElf.EXE

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE

C:\Program Files\Spik\Spik.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Steganos Internet Trace Destructor 7 SE\ITDSE7.exe

C:\Program Files\DS Clock\dsclock.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

D:\Program Files\XP Tools\xptools.exe

D:\Program Files\XP Tools\xptools.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\adminpysiu\Pulpit\Nowy folder\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.1.1:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Hotkeycontrol] C:\Program Files\Hotkeycontrol XP\hkcontrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [tguard] C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mouseElf] C:\PROGRA~1\SCROLL~1\MouseElf.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ITDSE7] "C:\Program Files\Steganos Internet Trace Destructor 7 SE\ITDSE7.exe" -boot

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [DS Clock] "C:\Program Files\DS Clock\dsclock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Power2GoExpress] "D:\Program Files\CyberLink\Power2Go\Power2GoExpress.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [XP Tools] d:\Program Files\XP Tools\xptools.exe /min

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Remote Controller.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - D:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - D:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - D:\Program Files\Avant Browser\OpenInNewBrowser.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - D:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - D:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - D:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - d:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - d:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O16 - DPF: {13EC55CF-D993-475B-9ACA-F4A384957956} (Controller Class) - https://www.windowsonecare.com/install/cli/0.9.0929.18/WinSSWebAgent.CAB

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {82CF9738-0BDA-4AAF-AB08-5AC5875FF3BB} (YMultiRecord Class) - http://www.englishon-line.com/pl/lekcje_microsoft/www/lekcja_be/localplayer/recording/yrecording.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2C423E4B-A0B0-42F2-BE91-1B7F081149FB}: NameServer = 192.168.1.1,212.160.68.2,194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: O&O Defrag (OODefrag) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Port Reporter (PortReporter) - Unknown owner - C:\Program Files\PortReporter\portreporter.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

To jest jak najbardziej poprawne :slight_smile:

Jest to usługa odpowiedzialna za zaawansowane usługi tekstowe w systemie (instaluje się wraz z officem).

Aby ją wyłączyć:

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe.

właśnie po długim szukaniu natrafiłem na opis

http://wirusy.antivirenkit.pl/pl/opis/B … B.ade.html - tu jako wirus

http://support.microsoft.com/default.as … l%3B282599 – a tu jako plik offisa

można zgłupieć :wink: :wink:

pysiu jeśli wyłączysz tą usługę w podany przeze mnie sposób a w menedżerze zadań i w autostarcie po restarcie ten proces nadal będzie siedział to można zacząć się zastanawiać.

Ponadto sprawdź czy masz w rejestrze (start=>uruchom=>regedit) podane klucze

Jeśli nie ma tych wpisów to na pewno jest to prawidłowy proces od offica a nie koń trojański :wink: , więc w rezultacie możesz spać spokojnie :slight_smile:

Dużo zależy od ścieżki pliku:

Plik powinien znajdowac się wyłącznie w katalkogu systemowym:

Windows XP

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

Windows 98

Windows ME

C:\WINDOWS\System\ctfmon.exe

(Chyba niczego nie pokreciłem)

Każda inna ścieżka może oznaczac iż na naszym kompie siedzi jakiś syf

dzieki za pomoc :slight_smile: dobrze ze to po Offisie zostało był na 60 dni z Komputerswiat , a czy reszta logu jest ok ? :wink:

Jest ok :wink: