Plik install.exe. wirus czy coś innego


(lucas234) #1

Ściągnąłem z internetu taki plik install.exe. z kropką na końcu i teraz nie mogę tego usunąć w związku z tym proszę o poradę.


(Acorus) #2

http://forum.dobreprogramy.pl/farbar-recovery-scan-tool-raport-obowiązkowy-t478727/


(lucas234) #3

Wklejam logi z FRST

FRST

http://wklej.org/id/1803001/

 

Addition

http://wklej.org/id/1803003/


(Acorus) #4

Odinstaluj Akamai NetSession Interface,YTD Video Downloader 4.8.9.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {0F0A9D45-F4A5-4EA1-A1C0-C249D2E82728} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfIdle-5d - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {25C757AD-AEC2-457A-907B-13615A804565} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Telemetry-4xd - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {2F637DA7-A491-41C4-BE3D-C3C529035A5B} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {4CC5FF37-C294-42BF-9C29-FB79E4F90EFD} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Time-5d - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {5498BC88-968D-4D3E-BE84-A5742B837705} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {56B38381-7D8C-4146-8E57-52E4D4724B65} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxcontent - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {7D3FB93D-A084-4A6E-B52B-E1D3A56D3910} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\launchtrayprocess - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {9B920A9D-8B81-44CC-BC0B-98949BAF46D0} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfSleep-5d - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {9BB161CE-FA56-4623-A2C9-D59ABAF7E4BA} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Logon-5d - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {BD623794-C6B6-448F-9C45-431074C7DF75} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {F575BA37-87BC-4A26-837B-F8D3C898BA53} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\MachineUnlock-5d - Brak pliku ==== UWAGA
Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
HKU\S-1-5-21-3441705233-544399486-4082693744-1001\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = C:\Users\lucas_000\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4673432 2014-10-30] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-3441705233-544399486-4082693744-1001\...\Policies\Explorer: []
S3 wfpcapture; \SystemRoot\System32\drivers\wfpcapture.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware https://www.malwarebytes.org/downloads/