Plik wsadowy do sprawdzania czy podany został argument


(Mateusz0601) #1

Cześć

Próbuje rozgryźć takie o to zadanie, jestem na początku swojej edukacji i dopiero poznaje tworzenie tego typu rzeczy za pomoc z góry dziękuje :slight_smile:


(bbkr) #2

Jak nie masz narzuconego jezyka to Perl 6 ma rozwiazanie twojego problemu wbudowane:

#!/usr/bin/env perl6

sub MAIN($x) { $x.say } 

Wywolanie z parametrem drukuje:

$ ./parametry.pl costam
costam

Wywolanie bez drukuje samo sposob uzycia:

$ ./parametry.pl
Usage:
  ./parametry.pl <x>

Proste, nie :slight_smile:


(drunkula) #3

Można i tak:

@echo off
if [%1] == [] goto brak
echo %1
goto end
:brak
echo brak parametru
:end