Plik wsadowy liczący pliki w podanym katalogu

Witam,

potrzebuje pliku wsadowego który z pomocą DIR i FIND z przełącznikami policzy ile plików o podanym rozszerzeniu znajduje się w podanym katalogu.

Nie mam pojęcia jak napisać polecenie tak aby wyszukać pliki w dowolnej lokalizacji, która będzie podana zamiast zmiennej.

Np. w cmd wpisuje: "C:\wsadowy.bat C:\Program files *.txt " i taka komenda liczy mi wszystkie txt w Programie files, ale, jeśli wpisze “C:\wsadowy.bat C:\Windows *.exe” to liczy mi wszystkie exe w folderze Windows.

Z góry dziękuje za pomoc :slight_smile:

@echo off

if x%1 == x"" (

set sciezka= %cd

) else (

set sciezka=%1

)

set maska=*%2

for /f %%A in (‘dir %sciezka%%maska% /a-d-s-h /b ^| find /v /c “”’) do set cnt=%%A

echo Sciezka = %sciezka% Maska plikow= %maska% Liczba plikow= %cnt%

Dodane 05.03.2013 (Wt) 22:55

zapisz całośc do pliku policz.bat

i potem wywołaj policz.bat sciezka maska_plikow

sciezka - czyli folder , w którym mają zostać policzone pliki

maska_plików - to jakie pliki mają zostać policzone

np. policz.bat c:\Windows txt