Plik wsadowy uruchamianie firefox w trybie prywanym


(M@rco) #1

Czy jest możliwość uruchomienia programu firefox w  trybie prywatnym po przez skrypt pliku wsadowego Windows?


(Cedar) #2

Jeśli nie musi być za pomocą skryptu, to jest prostszy sposób:


(M@rco) #3

Chciałbym uruchamiać firefoxa i zamykać np 10 razy w trybie prywatnym, żeby nie zapisywało cach`a

 

Zrobiłem coś takiego “start firefox.exe -private http://…” w sumie proste, teraz tylko jakaś pętla for jeszcze

Czy jest możliwość zrobienia pętli for np. od 1 do 10, bo widzę że trzeba stworzyć jakąś listę po której będziemy przechodzić iteracyjnie


(Adam Fraczkowski) #4

Pętlę w cmd robisz tak

 

:petla

start firefox.exe -private www.example.com                                                  // polecenie do wykonania


(M@rco) #5

ok, działa, dzięki tylko dlaczego jest parametr  “/a”


(Drobok) #6

goto to nie pętla :stuck_out_tongue:

FOR /L %i IN (1,1,10) DO (
  start firefox.exe -private www.example.com
)