Pliki ARM


(Iwan448) #1

jakim programem moge otworzyć plik ARM ?


(Jaroslaw Nijakowski) #2

http://www.programy.netbus.pl/amr-player/


(Edlib) #3

mplayer - http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html