Pliki wsadowe - instrukcja warunkowa


(Ziomek1077) #1

Siemka, mam plik wsadowy od profesora o treści

@echo off

if "%2" == "" goto KONIEC

if "%1" == "%2" goto ROWNE

if exist %2 goto JUZJEST

rename %1 %2 >nul

echo Nazwa pliku %1 zostaa zmieniona na %2

goto KONIEC

:ROWNE

if exist %1 goto KONIEC

echo Nie moľna zmiieni† nawy pliku %1 na %2 gdyľ plik nie istnieje

goto KONIEC

:JUZJEST

echo Plik o nazwie %2 juľ istnieje

:KONIEC

mógłby mi go ktoś z interpretować bo nie wiem do czego to jest wogóle??? nie rozumiem tej linii "if "%2" == "" goto KONIEC"

i tej if "%1" == "%2" goto ROWNE. Co tu z czym się porównuje i w jaki sposób . Proszę o dokładne wytłumaczenie.

Pozdro


(Szarek) #2

tłumaczymy tak: Jeżeli wartość %2 jest równa z nic ("") to idź do "koniec" czyli do ostatniej linijki skryptu(omijając wszystkie inne).

Jeżeli wartości %1 i %2 są sobie równe czyli takie same to skocz do "równe" czyli:

:ROWNE

if exist %1 goto KONIEC


(Fiołek) #3

%1 - %9 są to parametry przekazywane do skryptu. %1 to pierwszy, %2 drugi ... %9 dziewiąty.

Np. skrypt.bat asd zxc

%1 = "asd", %2 = "zxc"


(Ziomek1077) #4

no ok ok, ale z czym i co ten kod porównuje???? proszę o przykład

Pozdro


(Fiołek) #5
if "%2" == "" goto KONIEC

Jeśli parametr 2. jest pusty, idź na koniec.

if "%1" == "%2" goto ROWNE

Jeśli parametry(1 i 2) są równe, idź do etykiety ROWNE(:ROWNE).

if exist %2 goto JUZJEST

Jeśli plik podany w parametrze drugim istnieje, idź do JUZJEST.

rename %1 %2 >nul

echo Nazwa pliku %1 została zmieniona na %2

W przeciwnym razie zmień nazwę pliku "%1" na "%2" i wyświetl komunikat.

Resztę sobie sam rozkmiń.