Pliki z hijack nie chcą się usunąć


(jacoświat) #1

Tych plików nie mogę usunąć:

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{2D81D72B-A055-401A-99E2-1E619C3D804C}: NameServer = 85.255.115.28,85.255.112.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.28 85.255.112.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{2D81D72B-A055-401A-99E2-1E619C3D804C}: NameServer = 85.255.115.28,85.255.112.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.28 85.255.112.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{2D81D72B-A055-401A-99E2-1E619C3D804C}: NameServer = 85.255.115.28,85.255.112.200

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.28 85.255.112.


(Dmirecki) #2

Użyj FixwareOut

To nie są pliki tylko ustawienia DNS :slight_smile: