Pływające reklamy


(Magnevox) #1

j.w Jak zrobić takie tak na onecie czy WP, nie musi być w flash, może być zdjęcie.


(Sitemaster) #2

css i javascript. możesz się posłużyć jakimś frameworkiem np. jquery do wykonania płynnych efektów rozwijania, przenikania, wjeżdżania itp.