Po aktualizacji conky-lua nie uruchamiał mi się conky na pulpicie

Witam, po aktualizacji conky-lua nie uruchamiał mi się conky na  pulpicie. Więc go odinstalowałem i zainstalowałem wersję conky-lua-nv. Teraz się uruchamia, ale nie  wkomponowany w tło pulpitu tylko w osobnym oknie. Próbowałem odinstalować conky-lua-nv, ale przy instalacji samego conky-lua instaluje się ten z końcówką nv. System jaki używam to Manjaro, korzystam z yaourt - AUR.

Szczerze mówiąc nie wiem czym się różnią te poszczególne wersje conky. Ja w swoim Manjaro używam conky (bez żadnych dodatków). Pakietu conky-lua w repo Manjaro nie widzę - jest tylko conky-lua-nv. Jeżeli chcesz zainstalować pakiet conky-lua to jest dostępny w AUR, czyli komenda 

yaourt -S conky-lua

No ja go właśnie tak instaluje jak podałeś i zobacz jakie cyrki wychodzą.

sudo yaourt -S conky-lua
[sudo] hasło użytkownika rpm: 
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów...

Pakiety (1) conky-lua-nv-1.10.1-1

Do zainstalowania: 8,15 MiB

:: Kontynuować instalację? [T/n]

Chce mi instalować inny pakiet.

Faktycznie yaourt wciska pakiet conky-lua-nv zamiast conky-lua. Zaawansowany użytkownik Archa pewnie poda Ci jakieś “ładne” wyjście z sytuacji, a ja zaproponuję coś, co u mnie zadziałało. W konsoli wpisz:

yaourt conky    (bez żadnych parametrów po yaourt)

Otrzymasz listę pakietów posiadających w nazwie conky

Te pakiety są ponumerowane i yaourt zapyta który z nich chcesz zainstalować. Wklepiesz numer jakim jest oznaczony pakiet conky-lua i dalej już pójdzie OK. U mnie zadziałało.

No dzięki tym sposobem się zainstalowało. Niestety po tej aktualizacji conky-lua nie uruchamia mi się conky w ogóle.

conky -c ~/.conky/conkyrc_grey
conky: Syntax error (/home/rpm/.conky/conkyrc_grey:2: unexpected symbol near '#') while reading config file. 
conky: Assuming it's in old syntax and attempting conversion.
Naruszenie ochrony pamięci (zrzut pamięci)

 

Zaglądałeś do pliku który wskazuje komunikat?

Wlej zawartość tego pliku.

Najnowsze conky korzysta z trochę innych plików konfiguracyjnych o czym zresztą Cię poinformowało. Jak widać próba automatycznego przekonwertowania się nie udała, dlatego musisz przerobić swoją konfigurację na zgodną z nową wersją conky (zmiany nie są duże).

Ok proszę o to ten plik conky.

#==============================================================================
# conkyrc_grey
#
# author : SLK
# version : v2011011601
# license : Distributed under the terms of GNU GPL version 2 or later
#
#==============================================================================

background yes
update_interval 1

cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
temperature_unit celsius

double_buffer yes
no_buffers yes
text_buffer_size 2048

gap_x 10
gap_y 30
minimum_size 190 450
maximum_width 190
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
own_window_argb_visual yes
own_window_argb 0
border_inner_margin 0
border_outer_margin 0
alignment tr

draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no

override_utf8_locale yes
use_xft yes
xftfont caviar dreams:size=8
xftalpha 0.5
uppercase no

default_color FFFFFF
color1 DDDDDD
color2 AAAAAA
color3 888888
color4 666666

lua_load ~/.conky/conky_grey.lua
lua_draw_hook_post main 
#lua_load ~/.conky/conkyflynn-master/conkyflynn.lua
#lua_draw_hook_post flynn

TEXT
${voffset 35}
${goto 95}${color4}${font ubuntu:size=22}${time %e}${color1}${offset -50}${font ubuntu:size=10}${time %A}
${goto 85}${color2}${voffset -2}${font ubuntu:size=9}${time %b}${voffset -2} ${color3}${font ubuntu:size=12}${time %Y}${font}

${voffset 80}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:bold}${color}CPU
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${top name 1}${alignr}${top cpu 1}%
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color2}${top name 2}${alignr}${top cpu 2}%
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color3}${top name 3}${alignr}${top cpu 3}%
${goto 90}${cpugraph 10,100 666666 666666}
${goto 90}${voffset -10}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color}${threads} process 

${voffset 20}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:bold}${color}MEM
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${top_mem name 1}${alignr}${top_mem mem 1}%
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color2}${top_mem name 2}${alignr}${top_mem mem 2}%
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color3}${top_mem name 3}${alignr}${top_mem mem 3}%

${voffset 15}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:bold}${color}DISKS

${goto 90}${diskiograph 30,100 666666 666666}${voffset -30}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color}used: ${fs_used /home} /home
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color}used: ${fs_used /} /
${goto 70}${font Ubuntu:size=10,weight:bold}${color3}CPU1: $alignr${color2}${font Ubuntu:size=8,weight:bold}${color1}${cpu cpu1}% ${exec awk '/cpu MHz/{i++}i==1{printf "%.f",$4; exit}' /proc/cpuinfo} MHz 
${goto 70}${font Ubuntu:size=9,weight:bold}${color3}Temp Cpu1:$alignr${color2}${font Ubuntu:size=8,weight:bold}${color1}${exec sensors | grep ^temp1 | tail -n 1 |awk '{print $2}'}
${goto 70}${font Ubuntu:size=10,weight:bold}${color3}Kernel:$alignr${color2}${font Ubuntu:size=8,weight:bold}${color1}$kernel
${goto 70}${font Ubuntu:size=14,weight:bold}${color3}NET${alignr}${color2}${font Ubuntu:size=7,weight:bold}${color1}${if_up wlan00}eth ${addr wlan0} ${endif}${if_up wlan0}wifi ${addr wlan0}${endif}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:bold}${color}open ports: ${alignr}${color2}${tcp_portmon 1 65535 count}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:bold}${color}${offset 10}IP${alignr}DPORT
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 0}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 0}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 1}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 1}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 2}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 2}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 3}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 3}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 4}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 4}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 5}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 5}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 6}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 6}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 7}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 7}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 8}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 8}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 9}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 9}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 10}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 10}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 11}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 11}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 12}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 12}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 13}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 13}
${goto 90}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 14}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 14}

 

Conky zmieniło składnię pliku konfiguracyjnego, podstawowe założenia są opisane >> tu <<

 

Musisz dostosować swój plik zgodnie z nowymi założeniami.

 

Ok dzięki. Tak więc przerobiłem te dwa pliki konfiguracyjne mojego conky-lua, ale coś jeszcze jest nie tak, niby wszystko się zgadza. Nie wiem jak zapisać ten fragment dokładnie:

default_color 333333,
color0 1994D1,
color1 333333,
color2 1994D1,
color3 1994D1,

A tu dwa moje przerobione pliki:

.conkyrc

conky.config = {
	background = false,
	update_interval = 1,

	cpu_avg_samples = 2,
	net_avg_samples = 2,

	override_utf8_locale = true,

	double_buffer = true,
	no_buffers = true,

	text_buffer_size = 2048,


	temperature_unit = 'celsius',


	own_window_class = 'Conky',
	own_window = true,
	own_window_type = 'normal',
	own_window_transparent = true,

	--own_window_argb_visual = true,

	--own_window_argb = 0,

	own_window_hints = 'undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below',

	border_inner_margin = 0,
	border_outer_margin = 0,

	minimum_size = 550,
	maximum_width = 550,

	alignment = 'top right',
	gap_x = -20,
	gap_y = 22,


	draw_shades = false,
	draw_outline = false,
	draw_borders = false,
	draw_graph_borders = false,


	use_xft = true,
	override_utf8_locale = true,
	xftfont = 'Pf Tempesta Five:bold:size=6',
	xftalpha = 0.8,
	uppercase = false,

	temperature_unit 'celsius',

	default_color = '333333',
	color0 = '1994D1',
	color1 = '333333',
	color2 = '1994D1',
	color3 = '1994D1', 


	lua_load = '~/.conky/rings-v1.2.1.lua',
	lua_draw_hook_pre = 'ring_stats',
}

conky.text = [[
${font Pf Tempesta Five:bold:size=6}${voffset 32}${goto 96}${color1}CPU ${alignr 145}${color1}${cpu}% / ${color1}${acpitemp}°C
${font Pf Tempesta Five:bold:size=6}${goto 79}${color1}RAM ${alignr 145}${color1}${memperc}% / ${color1}${memmax}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=6}${goto 63}${color1}SWAP${alignr 145}${color1}${swapperc}% / ${color1}${swapmax}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=6}${goto 48}Uptime${color1}${alignr 145}${uptime_short}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=6}${goto 29}Processes:${alignr 145}${processes} / ${running_processes}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=6}${goto 19}${pre_exec cat /etc/issue.net}${color1}${alignr 145}${machine}
${font Xirod:size=10}${color0}${voffset 3}${offset 3}SYSTEM INFO
${font Xirod:size=8}${color0}${voffset 91}${goto 178}INTERNET INFO

${font Pf Tempesta Five:bold:size=6}${goto 146}${voffset -3}${color1}Down${goto 205}${color1}${totaldown wlan} / ${color1}${downspeed wlan0}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=6}${goto 146}Up${goto 195}${color1}${totalup wlan0} / ${color1}${upspeed wlan0}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=6}${goto 146}Network${goto 185}${color1}${wireless_essid wlan0}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=6}${goto 107}${voffset 20}Root${color1}${alignr 135}${fs_used_perc /}% / ${color1}${fs_size /}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=6}${goto 95}Home${alignr 135}${color1}${fs_used_perc /home}% / ${color1}${fs_size /home}
${font Xirod:size=8}${color0}${goto 68}${voffset 2}HARD DRIVE
${font Xirod:size=8}${goto 185}${voffset 78}${color0}${time %d} ${color0}${time %A}
${font Xirod:size=18}${goto 165}${color1}${voffset -3}${time %H}:${time %M}
${font Xirod:size=8}${color0}${goto 143}${voffset 10}${color1}${battery_percent BAT0}%
${font Xirod:size=8}${color0}${goto 105}${voffset -1}BATERY


]]

conkyrc_grey

Wygląda na to że winny był conky-lua w wersji 1.10.1-5, ale dzisiejsza aktualizacja do wersji 1.10.1-7 to naprawiła. Pozmieniałem też wpisy lua które sporo pomogły: own_window_type = ‘desktop’, a  xft zakomentowałem dlatego że nie można było czcionek pozmieniać i dodałem opcje font = ‘caviar dreams:size=6’. Nie jest idealnie jak było ale nie mogę dojść ładu z ustawieniami pozycji, gdzieś się chowa przestawia jak coś pozmieniam. Jak by ktoś już znalazł gotowy przerobiony ten conky-lua na wersje 1.10.1-7 to może podać link. Chodzi o ten :

http://gnome-look.org/content/show.php/?content=137272

Obecny plik conky-lua wygląda tak:

conky.config = {
	background = true,
	update_interval = 1,

	cpu_avg_samples = 2,
	net_avg_samples = 2,
	temperature_unit = 'celsius',

	double_buffer = true,
	no_buffers = true,
	text_buffer_size = 2048,

	gap_x = 20,
	gap_y = 20,
	minimum_size = 450,
	maximum_width = 190,
	own_window = true,
	own_window_type = 'desktop',
	own_window_transparent = true,
	own_window_hints = 'undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below',
	own_window_argb_visual = true,
	own_window_argb = 0,
	border_inner_margin = 0,
	border_outer_margin = 0,
	alignment = 'top_right',

	draw_shades = false,
	draw_outline = false,
	draw_borders = false,
	draw_graph_borders = false,

	override_utf8_locale = true,
	--use_xft = true,
	font = 'caviar dreams:size=6',
	--font = 'DejaVu Sans Mono:size=6',
	xftalpha = 0.5,
	uppercase = false,

	default_color = 'FFFFFF',
	color1 = 'DDDDDD',
	color2 = 'AAAAAA',
	color3 = '888888',
	color4 = '666666',

	lua_load = '~/.conky/conky_grey.lua',
	lua_draw_hook_post = 'main', 
}

conky.text = [[
${voffset 55}
${goto 95}${color4}${font ubuntu:size=20}${time %e}${color1}${offset -50}${font ubuntu:size=7}${time %A}
${goto 85}${color2}${voffset -2}${font ubuntu:size=6}${time %b}${voffset -2} ${color3}${font ubuntu:size=10}${time %Y}${font}

${voffset 85}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:bold}${color}CPU
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${top name 1}${alignr}${top cpu 1}%
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color2}${top name 2}${alignr}${top cpu 2}%
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color3}${top name 3}${alignr}${top cpu 3}%
${goto 90}${cpugraph 10,100 666666 666666}
${goto 90}${voffset -10}${font Ubuntu:size=7,weight:normal}${color}${threads} process 

${voffset 8}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:bold}${color}MEM
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${top_mem name 1}${alignr}${top_mem mem 1}%
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color2}${top_mem name 2}${alignr}${top_mem mem 2}%
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color3}${top_mem name 3}${alignr}${top_mem mem 3}%

${voffset 0}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:bold}${color}DISKS

${goto 90}${diskiograph 30,100 666666 666666}${voffset -30}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color}used: ${fs_used /home} /home
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color}used: ${fs_used /} /
${goto 70}${font Ubuntu:size=8,weight:bold}${color3}CPU1: $alignr${color2}${font Ubuntu:size=7,weight:bold}${color1}${cpu cpu1}% ${exec awk '/cpu MHz/{i++}i==1{printf "%.f",$4; exit}' /proc/cpuinfo} MHz 
${goto 70}${font Ubuntu:size=7,weight:bold}${color3}Temp Cpu1:$alignr${color2}${font Ubuntu:size=7,weight:bold}${color1}${exec sensors | grep ^temp1 | tail -n 1 |awk '{print $2}'}
${goto 70}${font Ubuntu:size=8,weight:bold}${color3}Kernel:$alignr${color2}${font Ubuntu:size=7,weight:bold}${color1}$kernel
${goto 70}${font Ubuntu:size=12,weight:bold}${color3}NET${alignr}${color2}${font Ubuntu:size=7,weight:bold}${color1}${if_up wlan00}eth ${addr wlan0} ${endif}${if_up wlan0}wifi ${addr wlan0}${endif}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:bold}${color}open ports: ${alignr}${color2}${tcp_portmon 1 65535 count}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:bold}${color}${offset 10}IP${alignr}DPORT
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 0}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 0}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 1}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 1}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 2}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 2}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 3}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 3}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 4}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 4}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 5}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 5}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 6}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 6}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 7}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 7}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 8}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 8}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 9}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 9}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 10}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 10}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 11}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 11}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 12}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 12}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 13}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 13}
${goto 90}${font Ubuntu:size=6,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 14}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 14}

]]