Po dodadniu .htaccess znika projekt(localhost)


(userrpl) #1

Dodaję plik .htaccess wewnątrz pliku konfiguracja mod rewrite - po dodaniu apache nie widzi folderu z projektem :? .

Konfiguracja apache folder z projektem

DocumentRoot /home/user

Options FollowSymLinks

AllowOverride All

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

AllowOverride all

Order allow,deny

allow from all

zawartość dodawanego do folderu plik .htaccess

RewriteEngine ON

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.*)$ index.php?page =$1 [L,QSA]

Dzięki za pomoc :wink:


(Konrad Kosowski) #2

Rozumiem, że wrzucasz htaccessa do folderu /home/user ? Jeśli tak, to na pewno “widzi” folder. Twoje rule nie robią nic wielkiego… tzn, po wpisaniu w przeglądarce http://adres_ktorego_nie_podales/tutajcosinnego, mod_rewrite przerobi to na http://adres_ktorego_nie_podales/index. … jcosinnego

I nic więcej… popatrz dobrze w access loga dla vhosta.


(userrpl) #3

Właśnie problem w tym, że po dodaniu .htaccess na http://localhost cały katalog projektu znika :?. Jak usunę .htaccess wszystko wraca do normy.

Projekt mam w ścieżce /home/user/projekt <- tu .htaccess

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /home/user

Options FollowSymLinks

AllowOverride All

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

AllowOverride all

Order allow,deny

allow from all

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/

AllowOverride all

Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

Order allow,deny

Allow from all

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,

# alert, emerg.

LogLevel warn

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

Alias /doc/ “/usr/share/doc/”

Options Indexes MultiViews FollowSymLinks

AllowOverride All

Order deny,allow

Deny from all

Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128


(Konrad Kosowski) #4

W takim razie ja chyba nie rozumiem, co znaczy “cały katalog projektu znika”. Wchodzisz na http://localhost i widzisz to, co zawiera folder /home/user (zgaduję na podstawie Options Indexes)?

Wrzuć cały .htaccess może…


(userrpl) #5

Tak, oprócz katalogu z projektem mam jeszcze kilka innych katalogów w /home/user, ale znika tylko ten w którym pojawia się .htaccess(którego cały kod załączyłem na początku wątku).

//EDIT

Problem tkwił w mod rewrite, który był źle zainstalowany, pomogło odinstalowanie i zainstalowanie na nowo.