Po instalacji linux nie startuje


(Norbe) #1

Witam!

W przeszłości kilkanaście razy instalowałem różne dystrybucje. Jednak teraz to mi się nie udaje.

Chcę zainstalować obok windowsa. Próbowałem Mandrive 2011 (tą darmową wersje) i ubuntu 10.04.

Wybieram ustawienia partycjonowania dla zaawansowanych w obawie przed utratą partycji z windowsem.

Linux instaluje się żadnego błędu nie widać. Grub uruchamia się, wybiera ubuntu a potem nic. Wygląda to zupełnie tak jak bym bootloader windowsa zmienił tak żeby startował z partycji na której nie ma systemu.

Proszę o pomoc.


(reos) #2

Instalując Linuksa obok Windowsa, nie ma obawy o utratę partycji Windowsa.

Linuks tworzy własne dyski i formatuje je w innym systemie plików-ext3 lub ext4.

Problemem może być jedynie mała ilość wolnego miejsca. Dla Linuksa z zapasem, trzeba mniej więcej

15 GB, to jak piszę z zapasem-choć większa ilość nie przeszkadza.

Najlepiej wcześniej utworzyć oddzielną partycję dla Linuksa i przy instalacji po prostu ją wskazać.

Osobiście używam innej metody, przy pomocy GParted tworzę nową partycję (dysk) i formatuję ją

w systemie ext3. Przy instalacji np: openSuse (korzystam z tego systemu, jak i z Mandrivy 2010.2)

instalator sam odnajduje partycję (dysk w Linuksie) z systemem plików ext3, pod system sam odpowiednią ilość GB formatuje na ext4.

Przy takiej instalacji nigdy, nic nie było źle, po prostu instalowane systemy działają.


(marcin82) #3

Podaj wynik:

http://sourceforge.net/projects/bootinfoscript/ .


(Norbe) #4

Tego pod xp nie uruchomię.

Co do bezproblemowej instalacji to nie można być tego pewnym. Moją pierwszą przygodę z linuxem zaczołem około 4 lata temu z ubu 7.10 i ta dystybucja zrobiła mi jedną partycję na całym dysku, więc nie ale trybu nie zaawansowanego nie użyję.

W xp nie sformatuje w ext.

Mi po prostu nie działa system. Miga sobie "kursor" -" _ ". i nic sie nie da zrobić

GRUB co innego jest menu tylko ubu nie startuje. Uruchamiam XP i męczę sie dalej.


(marcin82) #5

Uruchom Ubuntu w trybie live-cd. Paczkę rozpakuj na Pulpicie, nadaj prawo do wykonania i uruchom z konsoli:

 • przejście na Pulpit:

  cd Desktop

 • logowanie na roota:

  sudo su

 • uruchomienie skryptu:

  bash boot_info_script.sh

Wyniki będziesz miał w pliku RESULTS.TXT


(Norbe) #6

ok, jest tego troche

Boot Info Script 0.60 from 17 May 2011============================= Boot Info Summary: ===============================


 => Grub2 (v1.97-1.98) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 

  1 of the same hard drive for core.img. core.img is at this location and 

  looks in partition 2 for /boot/grub.

 => Syslinux MBR (3.61-4.03) is installed in the MBR of /dev/sdb.


sda1: __________________________________________________________________________


  File system: ntfs

  Boot sector type: Windows XP

  Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

  Operating System: Windows XP

  Boot files: /boot.ini /ntldr /NTDETECT.COM


sda2: __________________________________________________________________________


  File system: ext4

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Operating System: Ubuntu 10.04 LTS

  Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab /boot/grub/core.img


sda3: __________________________________________________________________________


  File system: Extended Partition

  Boot sector type: Unknown

  Boot sector info: 


sda5: __________________________________________________________________________


  File system: swap

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 


sdb1: __________________________________________________________________________


  File system: vfat

  Boot sector type: SYSLINUX 3.86 2010-04-01

  Boot sector info: Syslinux looks at sector 12418192 of /dev/sdb1 for 

            its second stage. No errors found in the Boot 

            Parameter Block.

  Operating System: 

  Boot files: /syslinux/syslinux.cfg /ldlinux.sys


============================ Drive/Partition Info: =============================


Drive: sda _____________________________________________________________________


Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders, total 156301488 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes


Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System


/dev/sda1 * 63 33,415,199 33,415,137 7 NTFS / exFAT / HPFS

/dev/sda2 33,417,216 74,268,671 40,851,456 83 Linux

/dev/sda3 74,270,718 77,199,359 2,928,642 5 Extended

/dev/sda5 74,270,720 77,199,359 2,928,640 82 Linux swap / SolarisDrive: sdb _____________________________________________________________________


Disk /dev/sdb: 8011 MB, 8011120640 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 973 cylinders, total 15646720 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes


Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System


/dev/sdb1 * 63 15,646,719 15,646,657 b W95 FAT32"blkid" output: ________________________________________________________________


Device UUID TYPE LABEL


/dev/loop0 squashfs  

/dev/mmcblk0p1 2001-A69E vfat    

/dev/sda1 9A8080CA8080AE77 ntfs System

/dev/sda2 43ca0f63-db5b-4bcf-91ca-452d9cf526ef ext4    

/dev/sda5 d0dc5056-f2f1-4401-9d58-0abe9dce4670 swap    

/dev/sdb1 6C82-9DB1 vfat MYLINUXLIVE


================================ Mount points: =================================


Device Mount_Point Type Options


/dev/loop0 /rofs squashfs (ro,noatime)

/dev/mmcblk0p1 /media/2001-A69E vfat (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks,uid=999,gid=999,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,flush)

/dev/sdb1 /cdrom vfat (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)================================ sda1/boot.ini: ================================


--------------------------------------------------------------------------------

[boot loader]


timeout=30


default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS


[operating systems]


multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect


--------------------------------------------------------------------------------


=========================== sda2/boot/grub/grub.cfg: ===========================


--------------------------------------------------------------------------------

#

# DO NOT EDIT THIS FILE

#

# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates

# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

#


### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###

if [-s $prefix/grubenv]; then

 load_env

fi

set default="0"

if [${prev_saved_entry}]; then

 set saved_entry=${prev_saved_entry}

 save_env saved_entry

 set prev_saved_entry=

 save_env prev_saved_entry

 set boot_once=true

fi


function savedefault {

 if [-z ${boot_once}]; then

  saved_entry=${chosen}

  save_env saved_entry

 fi

}


function recordfail {

 set recordfail=1

 if [-n ${have_grubenv}]; then if [-z ${boot_once}]; then save_env recordfail; fi; fi

}

insmod ext2

set root='(hd0,2)'

search --no-floppy --fs-uuid --set 43ca0f63-db5b-4bcf-91ca-452d9cf526ef

if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then

 set gfxmode=640x480

 insmod gfxterm

 insmod vbe

 if terminal_output gfxterm ; then true ; else

  # For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't

  # understand terminal_output

  terminal gfxterm

 fi

fi

insmod ext2

set root='(hd0,2)'

search --no-floppy --fs-uuid --set 43ca0f63-db5b-4bcf-91ca-452d9cf526ef

set locale_dir=($root)/boot/grub/locale

set lang=pl

insmod gettext

if [${recordfail} = 1]; then

 set timeout=-1

else

 set timeout=10

fi

### END /etc/grub.d/00_header ###


### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###

set menu_color_normal=white/black

set menu_color_highlight=black/light-gray

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###


### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.32-22-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	insmod ext2

	set root='(hd0,2)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set 43ca0f63-db5b-4bcf-91ca-452d9cf526ef

	linux	/boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic root=UUID=43ca0f63-db5b-4bcf-91ca-452d9cf526ef ro quiet splash

	initrd	/boot/initrd.img-2.6.32-22-generic

}

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.32-22-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	insmod ext2

	set root='(hd0,2)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set 43ca0f63-db5b-4bcf-91ca-452d9cf526ef

	echo	'Wczytywanie systemu Linux 2.6.32-22-generic...'

	linux	/boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic root=UUID=43ca0f63-db5b-4bcf-91ca-452d9cf526ef ro single 

	echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

	initrd	/boot/initrd.img-2.6.32-22-generic

}

### END /etc/grub.d/10_linux ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

menuentry "Memory test (memtest86+)" {

	insmod ext2

	set root='(hd0,2)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set 43ca0f63-db5b-4bcf-91ca-452d9cf526ef

	linux16	/boot/memtest86+.bin

}

menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {

	insmod ext2

	set root='(hd0,2)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set 43ca0f63-db5b-4bcf-91ca-452d9cf526ef

	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8

}

### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###

menuentry "Microsoft Windows XP Professional (on /dev/sda1)" {

	insmod ntfs

	set root='(hd0,1)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set 9a8080ca8080ae77

	drivemap -s (hd0) ${root}

	chainloader +1

}

### END /etc/grub.d/30_os-prober ###


### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

### END /etc/grub.d/40_custom ###

--------------------------------------------------------------------------------


=============================== sda2/etc/fstab: ================================


--------------------------------------------------------------------------------

# /etc/fstab: static file system information.

#

# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier

# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name

# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

#

# 

proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0

# / was on /dev/sda2 during installation

UUID=43ca0f63-db5b-4bcf-91ca-452d9cf526ef / ext4 errors=remount-ro 0 1

/dev/sda5 none swap sw 0 0

--------------------------------------------------------------------------------


=================== sda2: Location of files loaded by Grub: ====================


      GiB - GB File Fragment(s)


 18.069057465 = 19.401502720 boot/grub/core.img 1

 18.129875183 = 19.466805248 boot/grub/grub.cfg 1

 18.204235077 = 19.546648576 boot/initrd.img-2.6.32-22-generic 1

 18.135589600 = 19.472941056 boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic 1

 18.204235077 = 19.546648576 initrd.img 1

 18.135589600 = 19.472941056 vmlinuz 1


========================= sdb1/syslinux/syslinux.cfg: ==========================


--------------------------------------------------------------------------------

include menu.cfg

default vesamenu.c32

prompt 0

timeout 50

gfxboot bootlogo

--------------------------------------------------------------------------------


================= sdb1: Location of files loaded by Syslinux: ==================


      GiB - GB File Fragment(s)


      ?? = ?? ldlinux.sys 1

      ?? = ?? syslinux/syslinux.cfg 1

      ?? = ?? syslinux/vesamenu.c32 1


============== sdb1: Version of COM32(R) files used by Syslinux: ===============


 syslinux/vesamenu.c32 : COM32R module (v3.xx)


======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================


Unknown BootLoader on sda3


00000000 45 d2 32 a4 5a ad 0c c2 57 8d 95 7f 49 a4 8c bb |E.2.Z...W...I...|

00000010 60 d4 1c 6b b4 81 0e e7 b7 e4 e5 fa ef 11 4c e7 |`..k..........L.|

00000020 aa 39 7c cf 20 06 43 39 14 91 a4 53 2f 54 46 f2 |.9|. .C9...S/TF.|

00000030 95 5f 32 85 f4 cc c5 59 90 27 8f c9 fb 1b dd b5 |._2....Y.'......|

00000040 4f 47 ee 0e 78 92 59 9b 18 a1 c1 43 1f cd 11 19 |OG..x.Y....C....|

00000050 e7 26 8d f4 b0 f8 96 94 22 55 b3 13 e4 89 7c bb |.&......"U....|.|

00000060 61 ca cd 27 c4 80 12 3a 99 32 23 8b 91 12 00 a8 |a..'...:.2#.....|

00000070 75 66 16 4c 64 6f be af f2 d1 ae 64 d2 49 a1 44 |uf.Ldo.....d.I.D|

00000080 d2 e1 86 36 30 4b e4 a9 ed c2 59 0f 2b ca 83 49 |...60K....Y.+..I|

00000090 75 15 ba cd 28 45 d8 45 b4 fb 62 a8 1d 3c 80 74 |u...(E.E..b..<.t|

000000a0 4f 43 f2 53 c2 4f 6f 14 59 11 e6 99 7a f7 a3 d4 |OC.S.Oo.Y...z...|

000000b0 cd f3 00 c6 4a a9 4a 01 00 c0 ee a1 00 01 41 84 |....J.J.......A.|

000000c0 a5 e9 21 6c c6 20 17 63 10 5f d5 95 d8 b3 31 0c |..!l. .c._....1.|

000000d0 a4 a8 46 0a 66 0c 63 bb 46 31 2d be cb ff b6 c3 |..F.f.c.F1-.....|

000000e0 ad 10 e4 1d b6 eb 62 6d c7 6f 32 ab 33 10 7f 47 |......bm.o2.3..G|

000000f0 49 04 b1 55 9b 24 9c 16 9c 2d f2 9a c7 0a 89 c9 |I..U.$...-......|

00000100 5b 2f 08 dc f0 aa 3e 18 e1 4c 5a 83 ca ee 06 c5 |[/....>..LZ.....|

00000110 e5 bd d7 2a a9 19 92 9b d8 02 8a bd 22 7a 42 10 |...*........"zB.|

00000120 ec c3 09 14 7b 57 cf d2 ca 94 ca f0 af 7a 65 ce |....{W.......ze.|

00000130 0b 40 ee 00 32 0c 36 15 1d 64 8a 38 d7 08 a8 95 |.@..2.6..d.8....|

00000140 91 2c 8c 99 cf ba 76 ee 88 18 52 92 80 00 51 0a |.,....v...R...Q.|

00000150 48 30 07 04 69 85 9a 9d 53 df 81 78 59 96 19 5d |H0..i...S..xY..]|

00000160 5c be 23 93 1b c9 1b 36 5f 32 7d eb 19 97 b2 2f |\.#....6_2}..../|

00000170 eb 47 b9 d8 ff fb 94 64 f5 80 03 a2 5f 51 e9 26 |.G.....d...._Q.&|

00000180 2d f8 27 43 ea fd 18 06 47 d1 fd 7b 41 a7 a5 57 |-.'C....G..{A..W|

00000190 e8 b1 15 29 bc 60 09 0c 29 01 ab 7f ff ff ff ff |...).`..).......|

000001a0 ff ff ff ff fe 28 84 0a 78 a2 3b 41 86 44 73 f2 |.....(..x.;A.Ds.|

000001b0 43 ba 81 4d 90 65 25 d3 7b a4 92 ce 7d 31 00 fe |C..M.e%.{...}1..|

000001c0 ff ff 82 fe ff ff 02 00 00 00 00 b0 2c 00 00 00 |............,...|

000001d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|

*

000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa |..............U.|

00000200

(reos) #7

Linuks zainstaluje się na całym dysku, jeżeli nie zmienimy opcji podczas instalacji.

Zwykle pierwsza, to użycie całego dysku, ale jest też druga "Użyj wolnej przestrzeni na dysku x"(możliwe, że w Ubuntu jej nie ma, nie pamiętam).

Dlatego najlepiej jest utworzyć oddzielną partycję dla Linuksa.

W zasadzie w Twoim przypadku, można również podejrzewać błąd nagranego systemu, dlatego

powinieneś ściągnąć .iso Ubuntu jeszcze raz i z innej płyty zainstalować.


(Norbe) #8

Instalowalem wczoraj Mandrive 2011 i efekt ten sam.

Jest taka opcja sprobuje jutro pokombinowac z nia


(marcin82) #9

Spróbuj przeinstalować Grub2 z poziomu chroot przy użyciu live-cd:

http://www.ubuntu-pomoc.org/grub-2-napr ... -windowsa/

Oczywiście dostosuj numery partycji.

====

Napisz jeszcze, czy w obecnej chwili Windows XP uruchamia się prawidłowo?


(Kaka') #10

Darthnorbe ,

Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go nie tytułując poprawnie tematu. Proszę zapoznać się w pierwszej kolejności z regulaminem forum, a następnie z tym tematem. Po zapoznaniu się proszę poprawić tytuł tematu, używając przycisku zmien.gif