Po studiach technikum?

witam, czy po ukończeniu studiów (informatyka) można iść do szkoły technicznej (technikum rolnicze)?

Pisz na temat albo wcale , kosz.

oczywiście że można iść