Po usunięciu kilku wpisów brak intrnetu - jak naprawić?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:49:37, on 06-03-22

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RunDLL.exe

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\SAGEM\SAGEM F@ST 800-840\DSLMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\OPENOFFICE.ORG1.1.2\PROGRAM\SOFFICE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\OPERA\OPERA.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = £¹cza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: Local Spool support DLL - {00C9D850-244D-10E1-B3C9-10805E499D95} - C:\WINDOWS\SYSTEM\LCLSPLNT.DLL

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_22.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] C:\WINDOWS\SYSTEM\mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [TVWatch] C:\WINDOWS\SYSTEM\TVWatch.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.2\program\quickstart.exe

O4 - Startup: Polaczenie.lnk = ?

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

To nie jest mój log - powiedziałem żeby usunąć te wpisy:

Razem z plikami - po zrobieniu tego nie działa net…

Wiem, że trzeba jeszcze usunąć przez LSP-Fix ale właśnie jest problem, to nie mozna ściągnąć tego programu…

Proszę o pomoc

Najpierw usuwa się szpiega w łańcuchu winsock, później jego resztki w Hjt i pliki.

Nie można ściągnąć z powodu braku neta ma się rozumieć ?

Jesli tak to pozostaje skoczyć do kumpla, ściągnąć u niego lspfix i wypalić na płytce.

Możesz przywrócić wpisy. Na czerwono masz zaznaczone:

bu49lnpz6jcfs7n2m.jpg

Dokładnie o to chodzi…

Ja wiem, ze tak trzeba robić, ale to nie ja to robiłem a wiesz jak to sie robi “przez gg” :frowning:

Czyli jeżeli się ściągnie na innym kompie i przyniesie na płytce i usunie newdotnet7_22 za pomocą LSP-Fix to powinno normalnie działać?

Złączono Posta : 25.03.2006 (Sob) 13:04

Jakoś to sie uda zrobić - mam nadzieje :slight_smile:

Powiedziałem wszystko dokładnie jak to zrobić, a ona zrobiła to odwrotnie :frowning:

No tak, ale on usunoł jeszcze pliki, a hjt chyba ich nie przywraca :roll:

Może przywracanie systemu ?

EDIT:

Tak, wtedy będzie połączenie pomiędzy poszczególnymi częściami lsp, ponieważ wcześniej niepoprawnie usunięty newdotnet zerwał je.

No fakt, 8)