Po wypakowaniu niemam dostępu do pliku exe

(Sikorexx15) #1

Witam mam bardzo poważny problem otóż… gdy ściągam coś z internetu (spakowane winrar) za każdym razem (TYLKO NA PLIKU EXE!!) wyskakuje komunikat bardzo dobrze wszystkim znany : aaadr1.png

1.Jestem zalogowany na koncie administratora komputera

2.Wszystkie ograniczenia w edytorze rejestru usunąłem

3.Mam oryginalny Windows xp.

Ostatnio z pobieraniem pojawił mi się problem typu: pobieram mp3 ale to zamiast formatu mp3 ściągą się w formacie “PLIK” bądź “PLIK001”.

Wiem że ten temat zapewne już był ale przeszukałem już tyle i wszędzie pisze to samo “zaloguj się na koncie administratora” bądź na forach na których użytkownicy bardziej się wysilają pisze "usuń zapory edytora rejestru które znajdują się w c:\xxx\xxx\xxx\xxx.

Proszę o pomoc problem staje się nie do zniesienia :frowning: :frowning: :frowning:

W dniu 04.07.2008 , o godzinie 20:18 został dopisany post przez Sikorexx15

ODP KTOS??

(sdar) #2

Proszę o zmianę tytułu na bardziej konkretny.

Użyj opcji zmien.gif

Pomocne może być zapoznanie się z TYMI informacjami.

(Kolmar) #3

Sikorexx15 , na początek przeskanuj komputer [spyware Doctor Starter Edition] oraz [Trojan Remover]

(matio) #4

Daj logi z ComboFix i HijackThis

(Sikorexx15) #5
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:21:35, on 2008-07-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20583)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Sogou PXP\p2psvr.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\VibrateGameDeviceDriver\RFPIcon.exe

C:\WINDOWS\FixCamera.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\vsnp325.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.671\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [RTBatteryMeter] C:\Program Files\VibrateGameDeviceDriver\RFPIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FixCamera] C:\WINDOWS\FixCamera.exe

O4 - HKLM\..\Run: [No-IP Client 1.42] "C:\Program Files\No-IP Client\noipclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WebServ] D:\Program Files\WebServ\WebServ.exe -winstart

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime Alternative\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [tsnp325] C:\WINDOWS\tsnp325.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snp325] C:\WINDOWS\vsnp325.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Expressivo] "d:\Program Files\ivo\Expressivo\expressivo.exe" -t

O4 - HKCU\..\Run: [GoD] "C:\Program Files\GoD\GoD.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Startup: Screen Saver Control.lnk = C:\WINDOWS\FSScrCtl.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\xfire.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: scvhost.exe

O4 - Global Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: P4P Service - Sohu.com Inc. - C:\Program Files\Common Files\Sogou PXP\p2psvr.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


--

End of file - 7754 bytes

>>>>>>>>> To wpis z tego programu matios 91. I co teraz zrobić?<<<<<<<<<<<<<<<<<<

(huber2t) #6

fix w hijackthis

podaj log z combofix

(Sikorexx15) #7

problem stał się tak poważny że nie mogę pobrać combofix z internetu. przeskanowałem PC programem AVG ten wykrył kilka trojanów ale już ich niema a problem nadal istnieje

(huber2t) #8

Podaj log z pliku main.txt z Deckard’s System Scanner

lub spróbuj podczas pobierania zapisać nie pod nazwą ComboFix.exe tylko z kreską pomiędzy:

Combo-Fix.exe

(Sikorexx15) #9
Deckard's System Scanner v20071014.68

Run by Administrator on 2008-07-05 22:50:36

Computer is in Normal Mode.

--------------------------------------------------------------------------------


-- System Restore --------------------------------------------------------------


Successfully created a Deckard's System Scanner Restore Point.-- Last 5 Restore Point(s) --

11: 2008-07-05 20:50:40 UTC - RP213 - Deckard's System Scanner Restore Point

10: 2008-07-03 18:44:37 UTC - RP212 - Punkt kontrolny systemu

9: 2008-07-02 17:36:48 UTC - RP211 - Punkt kontrolny systemu

8: 2008-07-01 17:33:51 UTC - RP210 - Punkt kontrolny systemu

7: 2008-06-28 13:29:12 UTC - RP209 - ????????? Counter-Strike 1.6-- First Restore Point -- 

1: 2008-06-20 20:32:10 UTC - RP203 - Punkt kontrolny systemuBacked up registry hives.

Performed disk cleanup.
-- HijackThis (run as Administrator.exe) ---------------------------------------


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:51:58, on 2008-07-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20583)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Sogou PXP\p2psvr.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\VibrateGameDeviceDriver\RFPIcon.exe

C:\WINDOWS\FixCamera.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\vsnp325.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\dss.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Pulpit\HIJACK~1\Administrator.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [RTBatteryMeter] C:\Program Files\VibrateGameDeviceDriver\RFPIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FixCamera] C:\WINDOWS\FixCamera.exe

O4 - HKLM\..\Run: [No-IP Client 1.42] "C:\Program Files\No-IP Client\noipclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WebServ] D:\Program Files\WebServ\WebServ.exe -winstart

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime Alternative\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [tsnp325] C:\WINDOWS\tsnp325.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snp325] C:\WINDOWS\vsnp325.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Expressivo] "d:\Program Files\ivo\Expressivo\expressivo.exe" -t

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Startup: Screen Saver Control.lnk = C:\WINDOWS\FSScrCtl.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\xfire.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: P4P Service - Sohu.com Inc. - C:\Program Files\Common Files\Sogou PXP\p2psvr.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


--

End of file - 7670 bytes


-- HijackThis Fixed Entries (C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Pulpit\HIJACK~1\backups\) ----


backup-20080705-123312-962 O4 - HKCU\..\Run: [GoD] "C:\Program Files\GoD\GoD.exe" /tray

backup-20080705-123441-665 O4 - Global Startup: scvhost.exe


-- File Associations -----------------------------------------------------------


[color=red].cpl - cplfile - shell\cplopen\command - rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*[/color]

[color=red].cpl - cplfile - shell\runas\command - rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLLAsUser "%1",%*[/color]-- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------


R0 sfdrv01 (StarForce Protection Environment Driver (version 1.x)) - c:\windows\system32\drivers\sfdrv01.sys 

R0 sfhlp02 (StarForce Protection Helper Driver (version 2.x)) - c:\windows\system32\drivers\sfhlp02.sys 

R0 sfsync02 (StarForce Protection Synchronization Driver (version 2.x)) - c:\windows\system32\drivers\sfsync02.sys 

R0 Si3112 - c:\windows\system32\drivers\si3112.sys 

R0 Vax347b - c:\windows\system32\drivers\vax347b.sys

R0 Vax347s - c:\windows\system32\drivers\vax347s.sys

R1 ISODrive (ISO DVD/CD-ROM Device Driver) - c:\program files\ultraiso\drivers\isodrive.sys 

R2 AegisP (AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.5.0) - c:\windows\system32\drivers\aegisp.sys 


S3 ddsxeiservice (ddsxeiservice2) - c:\program files\sxe injected\ddsxei.sys (file missing)

S3 DynCal (Dynamic Calibration Service) - c:\windows\system32\drivers\dyncal.sys 

S3 k750bus (Sony Ericsson 750 driver (WDM)) - c:\windows\system32\drivers\k750bus.sys (file missing)

S3 k750mgmt (Sony Ericsson 750 USB WMC Device Management Drivers) - c:\windows\system32\drivers\k750mgmt.sys (file missing)

S3 k750obex (Sony Ericsson 750 USB WMC OBEX Interface Drivers) - c:\windows\system32\drivers\k750obex.sys (file missing)

S3 SNP325 (USB PC Camera (SNPSTD325)) - c:\windows\system32\drivers\snp325.sys -- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------


R2 Apple Mobile Device (Urządzenie mobilne Apple) - "c:\program files\common files\apple\mobile device support\bin\applemobiledeviceservice.exe" 

R2 Bonjour Service - "c:\program files\bonjour\mdnsresponder.exe" 

R2 P4P Service - c:\program files\common files\sogou pxp\p2psvr.exe 

R2 RichVideo (Cyberlink RichVideo Service(CRVS)) - "c:\program files\cyberlink\shared files\richvideo.exe" 


S3 FLEXnet Licensing Service - "c:\program files\common files\macrovision shared\flexnet publisher\fnplicensingservice.exe" -- Device Manager: Disabled ----------------------------------------------------


No disabled devices found.-- Scheduled Tasks -------------------------------------------------------------


2008-07-01 18:37:02 284 --a------ C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job-- Files created between 2008-06-05 and 2008-07-05 -----------------------------


2008-07-05 22:18:17 0 d-------- C:\Automap

2008-07-05 11:41:32 0 d-------- C:\Program Files\Tibia

2008-07-05 11:33:55 162304 --a------ C:\WINDOWS\system32\ztvunrar36.dll

2008-07-05 11:33:55 77312 --a------ C:\WINDOWS\system32\ztvunace26.dll

2008-07-05 11:33:55 69632 --a------ C:\WINDOWS\system32\ztvcabinet.dll 

2008-07-05 11:33:55 153088 --a------ C:\WINDOWS\system32\unrar3.dll

2008-07-05 11:33:55 75264 --a------ C:\WINDOWS\system32\unacev2.dll

2008-06-23 09:43:31 0 d-------- C:\games

2008-06-22 22:43:32 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\EZB Systems

2008-06-22 22:43:31 0 d-------- C:\Program Files\UltraISO

2008-06-21 17:43:18 0 d-------- C:\Fraps

2008-06-19 14:57:56 0 d-------- C:\Program Files\ivo

2008-06-17 20:11:49 0 d-------- C:\Program Files\Electronic Arts

2008-06-15 22:48:30 0 d-------- C:\WINDOWS\Ubisoft

2008-06-12 17:33:40 0 d-------- C:\Program Files\McDonaldsDragons

2008-06-11 17:34:36 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\AGEIA

2008-06-11 17:34:36 0 d-------- C:\Program Files\AGEIA Technologies

2008-06-11 17:34:18 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard

2008-06-11 16:04:12 827392 --a------ C:\WINDOWS\vsnp325.exe 

2008-06-11 16:04:12 270336 --a------ C:\WINDOWS\tsnp325.exe 

2008-06-11 16:04:11 61440 --a------ C:\WINDOWS\system32\vsnpx32.dll

2008-06-11 16:04:11 147456 --a------ C:\WINDOWS\system32\rsnp325.dll 

2008-06-11 16:04:11 10260864 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\snp325.sys 

2008-06-11 16:04:11 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\snp325

2008-06-10 14:02:37 0 d-------- C:\Program Files\AIDA32 - Personal System Information

2008-06-05 13:55:36 0 d-------- C:\Program Files\AidemMedia-- Find3M Report ---------------------------------------------------------------


2008-07-05 15:48:10 0 d-------- C:\Program Files\eMule

2008-07-05 14:15:35 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\AVG7

2008-07-05 14:15:05 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Simply Super Software

2008-07-05 12:39:29 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Tibia

2008-07-05 07:43:56 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Skype

2008-07-05 07:40:16 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\skypePM

2008-07-04 16:34:48 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\uTorrent

2008-07-02 12:46:36 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\MegauploadToolbar

2008-06-22 22:52:06 0 d--h----- C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-06-22 22:43:32 0 d-------- C:\Program Files\Common Files

2008-06-15 10:31:05 98304 --a------ C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll 

2008-06-11 16:04:02 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\InstallShield

2008-06-10 09:44:05 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Xfire

2008-06-02 15:24:14 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Apple Computer

2008-06-02 15:23:14 0 d-------- C:\Program Files\Bonjour

2008-06-02 15:22:34 0 d-------- C:\Program Files\QuickTime Alternative

2008-06-02 15:21:36 0 d-------- C:\Program Files\Apple Software Update

2008-06-02 15:21:08 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Apple

2008-06-02 13:33:25 409600 --a------ C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll 

2008-06-02 13:33:25 114688 --a------ C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll 

2008-06-02 13:33:25 0 d-------- C:\Program Files\OpenAL

2008-05-29 13:31:56 0 d-------- C:\Program Files\Mirage Interactive

2008-05-29 12:08:02 0 d-------- C:\Program Files\McDonaldsFairies

2008-05-25 21:24:16 0 d-------- C:\Program Files\Evrsoft First Page 2006

2008-05-25 12:51:28 0 d-------- C:\Program Files\Lyrics Power

2008-05-24 16:17:10 0 d-------- C:\Program Files\WinISO

2008-05-22 16:34:00 720896 --a------ C:\WINDOWS\iun6002.exe 

2008-05-20 14:02:15 0 d-------- C:\Program Files\Gadu-Gadu

2008-05-18 18:55:55 0 d-------- C:\Program Files\Rockstar Games

2008-05-09 15:17:13 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\InstallShield

2008-05-07 16:45:21 449274 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

2008-05-07 16:45:21 75078 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

2008-04-23 12:16:14 533 --a------ C:\WINDOWS\eReg.dat

2008-04-18 16:02:26 1481 --a------ C:\WINDOWS\mozver.dat

2008-04-08 18:14:32 16881076 --a------ C:\WINDOWS\system32\tibia810.exe -- Registry Dump ---------------------------------------------------------------


*Note* empty entries & legit default entries are not shown[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2008-04-30 09:08]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2005-12-07 23:57]

"LanguageShortcut"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [2006-05-18 12:29]

"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2007-11-07 01:00]

"RTBatteryMeter"="C:\Program Files\VibrateGameDeviceDriver\RFPIcon.exe" [2003-01-16 12:32]

"FixCamera"="C:\WINDOWS\FixCamera.exe" [2007-02-12 14:50]

"No-IP Client 1.42"="C:\Program Files\No-IP Client\noipclient.exe" []

"WebServ"="D:\Program Files\WebServ\WebServ.exe" []

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 02:11]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime Alternative\QTTask.exe" [2008-01-31 23:13]

"nwiz"="nwiz.exe" [2007-11-07 01:00 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2007-11-07 01:00]

"tsnp325"="C:\WINDOWS\tsnp325.exe" [2006-10-10 15:49]

"snp325"="C:\WINDOWS\vsnp325.exe" [2006-10-10 14:11]


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-07-09 09:39]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 02:44]

"Expressivo"="d:\Program Files\ivo\Expressivo\expressivo.exe" []

"ares"="C:\Program Files\Ares\Ares.exe" []


[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\runonce]

"nltide_2"=regsvr32 /s /n /i:U shell32

"nltide_3"=rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N


C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Autostart\

Screen Saver Control.lnk - C:\WINDOWS\FSScrCtl.exe [2008-03-07 12:02:04]

UniSpiker-2.6.lnk - C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe [2007-09-21 09:05:21]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"DisableStatusMessages"=1 (0x1)


[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoSMMyPictures"=1 (0x1)

"NoSMConfigurePrograms"=1 (0x1)

"NoSMHelp"=1 (0x1)

"NoRecentDocsMenu"=1 (0x1)

"NoRecentDocsHistory"=1 (0x1)

"NoStartBanner"=1 (0x1)

"NoLowDiskSpaceChecks"=1 (0x1)

"NoResolveTrack"=1 (0x1)

"LinkResolveIgnoreLinkInfo"=1 (0x1)

"NoResolveSearch"=1 (0x1)


[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoSMMyPictures"=1 (0x1)

"NoSMConfigurePrograms"=1 (0x1)

"NoSMHelp"=1 (0x1)

"NoRecentDocsMenu"=1 (0x1)

"NoRecentDocsHistory"=1 (0x1)

"NoStartBanner"=1 (0x1)

"NoLowDiskSpaceChecks"=1 (0x1)

"NoResolveTrack"=1 (0x1)

"LinkResolveIgnoreLinkInfo"=1 (0x1)

"NoResolveSearch"=1 (0x1)


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalService	WebClient LmHosts upnphost SSDPSRV

-- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-07-05 22:52:24 ------------
(huber2t) #10

Log Ok

(Sikorexx15) #11

Więc co robić? All wiry usunięte…

W dniu 06.07.2008 , o godzinie 12:54 został dopisany post przez Sikorexx15

może dodam że chodzi mi o pobranie silnika open tibia serwer… ale podejrzewam że to niewiele da…

37630779qp6.png

W dniu 06.07.2008 , o godzinie 13:57 został dopisany post przez Sikorexx15

powoli tracę nadzieję… może po prostu reinstalka systemu?

W dniu 06.07.2008 , o godzinie 15:00 został dopisany post przez Sikorexx15

może w edytor rejestru źle wszedłem… jak możecie napiszcie dokładnie w co wejść i co usunąć (ograniczenia)

W dniu 06.07.2008 , o godzinie 16:13 został dopisany post przez Sikorexx15

chodzi mi o podanie dokładnej lokalizacji tych plików, ich nazwy, i jak je usunąć.

(matio) #12

Jeśli logi są ok to powinno być już dobrze. Coś nadal jest nie tak?

(Sikorexx15) #13

Nadal to samo po pobraniu odmowa dostępu

W dniu 06.07.2008 , o godzinie 18:31 został dopisany post przez Sikorexx15

da sie cos z tym zrobic?

(Kolmar) #14

W opcjach folderów włącz pokazywanie ukrytych plików i folderów i poszukaj tego pliku. Dodatkowo w rejestrze wyszukaj i usuń wszystkie wpisy noszące w swej nazwie - nazwę pliku czyli Evolutions-SQL. Przed usuwaniem wpisów zrób kopię zapasową rejestru.

(Sikorexx15) #15

Zrobiłem jak kazałeś nadal mam odmowę dostępu… :frowning:

(Kolmar) #16

W ogóle to istnieje taki folder w tej lokalizacji ??

Spróbuj naprawić powiązania plików EXE.

viewtopic.php?t=253232&p=1675161#p1675161

(Sikorexx15) #17

Oczywiście że istnieje :smiley:

(Kolmar) #18

Wpierw zastosuj fixa o którym wcześniej wspomniałem.

To w takim razie zrób jego kopię zapasową i usuń. Jeśli w normalny sposób się nie da to potraktuj go killboxem.

(Sikorexx15) #19

Oczywiście że istnieje :D. O MÓJ BOŻE! !!

(Kolmar) #20