Po zalogowaniu się w neostradzie

Proszę o sprawdzenie. mam problem po zmianie dostawcy internetu (przeszedłem na neostradę) po wpisaniu strony startowej jest jej adres lecz wyświetlana treść jest zupełnie inna

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:33:12, on 2005-10-20

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\KAVSVC.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATIPTAXX.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\STARTER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

E:\PROGRAM FILES\D-TOOLS\DAEMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LVCOMS.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\KAV.EXE

C:\PROGRAM FILES\SAGEM\SAGEM F@ST 800-840\DSLMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

E:\PROGRAM FILES\NETMETER\NETMETER.EXE

E:\PROGRAM FILES\OPERA\OPERA.EXE

C:\PROGRAM FILES\POWERARCHIVER\POWERARC.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\_PA127\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.inetria.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - E:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_90.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] Atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [jv16PT - Privacy Protector] C:\PROGRAM FILES\JV16 POWERTOOLS 2005\JV16PT.EXE -ExecTask "C:\PROGRAM FILES\JV16 POWERTOOLS 2005\Tasks\_PrivacyProtector\Task.jvb"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [LVComs] C:\WINDOWS\SYSTEM\LVComS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [kavsvc] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [E] E:\PROGRAM FILES\NETMETER\NETMETER.EXE

O4 - Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: Domain = moje

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,10.41.1.3,217.97.137.247

Dziękuje bardzo za konstruktywną uwagę(kuz5) oraz za pomoc (Gutek2222)

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

W trybie awaryjnym odinstaluj NewDotNet. LSP-Fix usuniesz wpisy 010 TU opis działania :stuck_out_tongue: - dokąłdnie powinien byc plik newdotnet6_90.dll