Po zawirusowaniu i ręcznym czyszczeniu nie odpalają niektóre programy

   

Logi należy wkleić w całości.

Programy były podobno reinstalowane, bez rezultatu.

Nie wiadomo dlaczego nie uruchamiają się programy.