Pobieranie tytuły strony (PHP)


(Sidhmor) #1

Witam!

Potrzebuje taki skrypcik który wyciągał by tytuł aktualnie wyświetlanej strony (czyli to co jest w pomiędzy

). Z góry dziękuje za odpowiedź.


(adpawl) #2
<?php

$fh = fopen($DOCUMENT_ROOT.$PHP_SELF,"r");

$found=false;

$title="";

while(!feof($fh) && !$found){

   if(preg_match("/(.*)<\/title>/",fgets($fh,4096),$matches)){

      $found=true;

      $title=$matches[1];

   }

}

fclose($fh);

if($found){ echo 'Tytuł aktualnej strony: '.$title;

}

else echo 'ta strona nie ma tytułu!';

?>

(Sidhmor) #3

Dziękuje:)