Pobieranie zawartości strony w tle JavaScript

Czy istnieje możliwość, by zamiast do IFRAME poprzez skrypt JavaScript pobierać zawartość jakiejś strony w określonych odstępach czasu bezpośrednio do np. DIV’a lub komórki tabeli itp?

Zależy mi na tym, ponhieważ pobierana strona zajmuje ledwie ooło 2 na 2 cm na stronie, ale wewnątrz znajdują się linki używające OVERLIB. Gdy używam IFRAME dymki chowają się w obrębie ramki.