Pobieranie zmiennych z URL

Witam serdecznie,

Mam aplikację która generuje linki w formie:

W jaki sposób mógłbym pobrać te zmienne rok, kraj, kategoria, sort itp w formie kraj1|kraj2|kraj3|kraj4 (czyli w efekcie coś jak $_GET[kraj] =  kraj1|kraj2|kraj3|kraj4)

 

Ilość tych zmiennych jest różna…

 

Wiecie może jak mógłbym uzyskać to pobranie w wyżej podanej formie?

 

Z góry dziękuję za pomoc,

Northwest

 

  1. usuwasz początek do znaku ‘?’ (włącznie)

Nooo właśnie… Mam 20 x ten kraj - i chciałbym wszystkie te wartości przypisać do zmiennej w formie np. kraj1|kraj2|kraj3|kraj4 chce wszystkie te wartości - a nie tylko ostatnią… :slight_smile:

Hmm będzie potrzebna jakaś struktura mapująca o prototypie <String,List<String>>, do której będziesz dodawał kolejne przedmioty jeśli klucz istnieje. Proszę przykład w Scali:

object Main {
	def main(args: Array[String]) {
		var uri = "key=val&key=val2&key=val3&key2=otherval"
		
		var map = uri.split("&").toList.map(s => {
			var tokens = s.split("=").toList
			(tokens(0),tokens(1))
		}).groupBy(_._1).mapValues(_.map(_._2))
		
		map.foreach(it => println(it._1 + " -> " + it._2.mkString("|")))
	}
}

OUT

key -> val|val2|val3
key2 -> otherval

[EDIT]