Pobranie danych z kodu strony i wysłanie POST'em do innej st


(1q2w3e4r) #1

(ziggurad) #2

Do obrazku dodaj id np id=“img”

Pisane z palca:

Kod z wykorzystaniem jquery.

Więcej tu:

http://api.jquery.com/jQuery.ajax/

Zwrotną informację czyli alert możesz wyrzucić.

Do tych danych dodałbym id zamiast klasy :wink:


(ra-v) #3

Nadaj id tym 2 elementom i poczytaj o właściwości object.innerHTML i funkcjach document.getElementById() oraz object.submit().

Nic więcej nie potrzeba.

Przy pomocy innerHTML dorobisz formularz, przy pomocy innerHTML i getElementById pobierzesz dane i wpiszesz do dorobionego formularze, przy pomocy submit go wyślesz.