Pobranie daty serwera www i zapis do pliku php

Mam skrypt, który zapisuje mi w pliku ip.php adres IP osoby, która weszła na moją stronę:

<?php

$fp=fopen(“ip.php”, “a”);

flock($fp, 2);

fwrite($fp, $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]." ");

fwrite($fp, $_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’]."

");

flock($fp, 3);

fclose($fp);

?>

chciałbym jeszcze dodać również datę obok IP (np. 04-12-2009 12:30)

wiem jak wyglądać wyświetlanie daty:

<?php

echo date(“H:i:s d-m-Y”);

?>

ale nie wiem jak to dodać do tego pierwszego skryptu proszę o pomoc :slight_smile:

<?php

if($_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] == "tutaj wpisujesz IP którego ma nie zapisywać " || $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] == “tutaj wpisujesz IP którego ma nie zapisywać,”){

}else{

$pobierajacy_file=‘ip_addr’;

$tm=time();

$f=fopen($pobierajacy_file,‘a’);

flock($f,LOCK_EX);

fwrite($f,’ Date: ‘.date(‘d-m-Y’,$tm).’, Time: ‘.date(‘H:i:s’,$tm).’ :: IP:’." “.$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’].”\n");

flock($f,LOCK_UN);

fclose($f);

}

?>

nie działa :frowning:

a w Twoim skrypcie nie ma chyba lokalizacji gdzie ma się to zapisywać

Jak teraz wchodzi ktoś do mnie na stronę to w tym pliku ip.php mam takie coś:

77.65.55.XXX Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)

213.156.109.XXX Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 GTB5

i chcę mieć obok jeszcze datę z godziną

<?php

$data = date("H:i:s d-m-Y"); //W zmiennej przechowujesz aktualną datę.

$fp=fopen("ip.php", "a");

flock($fp, 2);

fwrite($fp, $_SERVER['REMOTE_ADDR']." ");

fwrite($fp, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']." ".$data."
"); //Tutaj dodajesz do pliku ip.php

flock($fp, 3);

fclose($fp);

?>

Zmienne i ciągi znaków łączysz kropkami :slight_smile:

Scofield111 , Dziękuję za pomoc, właśnie o to mi chodziło :slight_smile: