Poczta usługi Windows Live i jej usuwanie na Gmail'u


(maciasss1) #1

Witam. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwość skonfigurowania programu pocztowego Windows Live tak, aby ten (podczas gdy kasuje jakąś wiadomość) usuwał ją także na skrzynce na Gmailu?


(MarS) #2

Owszem, choć zależne jest to od sposobu korzystania z Gmaila. Jeżeli ustawiłeś program pocztowy do korzystania z POP3 to wchodzisz do Konta/właściwości i w zaawansowane/dostarczanie sprawdzasz czy jest odznaczona opcja pozostawiania wiadomości na serwerze. Do kompletu w opcjach Gmaila w dziale Przekazywanie i POP/IMAP musi być wybrana opcja "gdy wiadomości są pobierane przez POP usuń kopię z usługi Gmail"

Jeżeli jest to IMAP to ustawiasz niżej w "dostęp IMAP" i tutaj "automatycznie usuwaj"