Poczta w Operze!


(szop pracz) #1

Mam takie pytanko. Jak ustawić, żeby poczta w Operze była domyślnym klientem poczty w systemie.


(Duch) #2

Panel Sterowania>>>Opcje Internetowe>>>Programy

ale trochę dziwne to pytanie bo ja korzystam z klienta w Operze (M2) i wogóle nie zmieniałem tych opcji...

sprawdź czy Opera ma włączonego klienta poczty:

Narzędzia>>>Preferencje>>>Poczta>>> i tutaj Używaj Opery :slight_smile:


(szop pracz) #3

Ma włączonego i poustawiałem w Panel Sterowania>>>Opcje Internetowe>>>Programy ale gdy chcę wysłać plik bezpośrednio z folderu to pokazuje się komunikat "brak domyślnego klienta poczty włącz program Outlook .


(Musg) #4

http://poczta.eko.org.pl/ustawienia/m2.html

http://www.netpartners.pl/pomoc_opera.php

moze tu znajdziesz