Poczta Windows Live czcionka kont pocztowych i kalendarza zmieniona mała


(lieft) #1

Hej, 

zmniejszyła mi się czcionka kont pocztowych i ich folderów oraz kalemndarza w Windows Live Mail. Jest dość drobna, natomiast góra nad belką jest ok. Co może być powodem?

Gdy zamykam program, to on się uruchamia ponownie i dopiero ponowne zamknięcie skutkuje. Nie ma wirusów, itd