Poczta Windows Live pod Vista

Po zakończeniu dnia, w następnym dniu przestała działać pod Vista poczta z pakietu Live. Z dziennika zdarzeń wynika, że: “Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla “C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe”. Nie można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC90.CRT,processorArchitecture=“x86”,publicKeyToken=“1fc8b3b9a1e18e3b”,type=“win32”,version=“9.0.30729.1”. Użyj narzędzia sxstrace.exe, aby uzyskać szczegółową diagnozę.”

Narzędzie “sestrce.exe” ciągnie za sobą z Internetu wirusy i jest nie do zastosowania. (przy próbie instalacji alarm antywirusa).

Odinstalowanie aplikacji i ponowna jej instalacja nic nie daje. Efekt i komunikat taki sam.

I tu wniosek - WADA VISTY. Proces odinstalowywania przez Vista wadliwego oprogramowania jest mało skuteczny. Pozostawia śmieci w rejestrach, które uniemożliwiają ponowną, prawidłową instalację.

Podobną przygodę miałem z oprogramowaniem HP (drukarka, skaner) i ich Centrum Obsługi HP. Aby doszło do prawidłowej instalacji musiałem sformatować dysk C: i ponownie instalować Vista. Czyszczenie ręczne rejestrów z pozostałości zapisów dotyczących aplikacji HP przynosiło częściowy skutek.

Jeśli się mylę - to proszę o rozwiązanie, ale tak jak chłopu przy drodze bo jestem mało oblatany.

Z poczty systemu Windows mogę korzystać bo działa poprawnie. :oops: