Poda ktoś kilka kart graficznych z Shader Model 3.0?


(X X Minecraft135) #1

chciał bym aby ktoś podał mi kilka kart graficznych z Shader Model 3.0


(struart) #2

NVIDIA serie 6xxx/7xxx i wyżej + dodatkowo PS 4.0

Radeon x1xxx w górę :slight_smile: wszystkie serie HD xxxx


(Fan Xp) #3

ati x 1050 nie ma shaderów 3.0 :stuck_out_tongue: