Podczas grania Laptop sie wyłacza.. Pomocy!


(Bizonzo56) #1

Witam :frowning: Od już dłuższego czasu w..kurza mnie jedna rzecz ... Gdy kupiłem laptopa w listopadzie działa spokojnie gdzieś do ferii .. potem zaczą sie wyłaczac...

Mam laptopa (acer) i są tu ustawienia wydajności - Wysoka wydajność , Zrównoważony , Oszczedzanie energi.. Nawet jak nie gram a mam ustawiona wysoka wydajność to komputer sie wyłacza a gdy ustawiony jest na oszczedzanie energi to nie raz w słabsze gry mogę grać ile zechcę ... już nie wiem co mam robić.. skanowałem go róznymi antywirami , ustawiałem ustawienia domyślne w zalislaniu bo zwiekszałem kiedyś trochę wydajność , podnosiłem nawet na stopkach aby miał lepszą wentylacje , dużo na nim siedzę

Kilka informacji

  • Stoi przy samym kaloryferze ... ale nawet gdy byłem w zimnym pomieszczeniu komputer przy graniu wyłacza się (przegrzewa)

-Nie czyszczony ani razu ( w końcu to laptop ;/ )

-W moim domu trochę się kurzy

  • Od nowości dysk nie był defragmentowany (przyznaję się bez bicia)

-Vista :stuck_out_tongue: ale wcześniej działał ok ... nie przeszkadzała mu wysoka temperatura .. była wyższa od tej co jest teraz i wtedy sie nie wyłaczał a teraz jest mniejsza i sie wyłacza

  • Nie raz na speedfanie pokazuje fałszywą wg mnie temperaturę .. NP

screeneenk3.th.jpg

Średnie temp dysku (gdy nic nie robie ) (44-47 stopni) procesory (17)

Logi

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:51:42, on 2008-04-08

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

D:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 1.3\apdproxy.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Xfire\xfire.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Supervisor.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Users\ANNAMA~1\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://uk.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://pl.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pl.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "D:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 1.3\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\xfire.exe

O4 - Global Startup: AutorunsDisabled

O8 - Extra context menu item: Eksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz do urządzenia Bluetooth... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij stronę do urządzenia Bluetooth... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL (file missing)

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: D:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\r3hook.dll D:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll eNetHook.dll

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe

O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe

O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe

O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe

O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe

O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: lxcc_device - - C:\Windows\system32\lxcccoms.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - D:\Program Files\Nero 8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe


--

End of file - 9229 bytes

(Wojtek Moto) #2

Obstawiam zakurzone okolice radiatora i wentylatora.

W moim sprzecie po 2 latach uzytkowania zaczelo dziac sie to samo podczas mocniejszego wysilenia procesora (podczas obrobki grafiki - ja nie gram).

U Ciebie to gra wykorzystuje mocno procesor, ktory grzeje sie i nie jest odpowiednio chlodzony. Domyslam sie, ze komp wylacza sie przy okreslonej temperaturze aby zapobiec zagrozeniu.

Dostep do procesora, dysku i pamieci jest przewaznie dosc prosty i nie trzeba rozkrecac calego laptopa. Rozkrec komputer w odpowiednim miejscu i przeczysc pedzelkiem zakurzone miejsce.

W moim lapcu dokladnie pomiedzy radiatorem, a wentylatorem (w lapcach sa zwykle obok siebie, nie jeden na drugim jak w stacjonarkach) powstala 'gabeczka' kurzu - zrodlo calego problemu.

Pozdrawiam.

Wojtek


(Bizonzo56) #3

offsseeetdz0.th.jpg

Mam w speedfanie takie coś gdy ustawie na -5 np to temperatura odrazu spada Co jest?? do czego to służy


(huber2t) #4

Log z Hijackthis jest czysty


(Bizonzo56) #5

Dzięki... komputer faktycznie jest czysty wielokrotnie skanowany różnymi programami . Pozmieniałem w speedfanie i temperatura spadła i wszystko gra


(Adii K12) #6

Ja też tak miałem w w gorące gry.Gdy zaczołem wieczorem grać albo w chłodnych pomkojach to przestało tak się dziać ale myśle że drobne odkurzenie laptopa przyda się(tak jak mojemu;)


(Lukaszk 89) #7

Przy lapkach warto zainwestować w podkładki chłodzące...


(Michalek210392) #8

.Zdalaaa od kaloryfera :twisted: :twisted: :razz: :lol:

Rozkręć go tzn pod klawiaturą i przeczysć go wiatraczek radiator powinno pomóc . Każdy procek przy iluś stopniach sie wyłącza .


(Kindermetal96) #9

A co pozmieniałeś w tym speedfanie, bo mam taki sam problem


(Bizonzo56) #10

Wystarczy odkrecic pokrywe i wyczyścić wiatraczek :slight_smile: