Podczas instalacji krasnala


(Duch123) #1

wyskakują mi takie błędy

b34d75ccd01848134bf3abe0c027dd996225_min.jpg

co mam zrobić??? by zainstalować go???