Podczas uruchomienia programu wyskakuje błąd "zły obraz"

Witam.

Przeczytaj temat Nowy log obowiązkowy.

FRST: http://www.wklej.org/id/1453027/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Run: [Instant Savings App-repairJob] => wscript.exe "C:\Documents and Settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Instant Savings App\repair.js"
HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [nlpo_01] => cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp"
HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [nlpo_02] => rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "%SystemRoot%\System32\dllcache"
HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [nlpo_03] => cmd.exe /c md "%SystemRoot%\System32\dllcache"
HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [nlpo_04] => C:\WINDOWS\System32\syssetup.dll [991744 2006-08-10] (Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [nlpo_05] => rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg
HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [nlpo_06] => rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,S
HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [nlpo_01] => cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp"
HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [nlpo_02] => rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "%SystemRoot%\System32\dllcache"
HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [nlpo_03] => cmd.exe /c md "%SystemRoot%\System32\dllcache"
HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [nlpo_04] => C:\WINDOWS\System32\syssetup.dll [991744 2006-08-10] (Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [nlpo_05] => rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg
HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [nlpo_06] => rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,S
FF SearchPlugin: C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\gdmr15st.default\searchplugins\ask-search.xml
S3 EagleXNt; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\EagleXNt.sys [X]
S4 IntelIde; No ImagePath
S3 PciCon; \??\E:\PciCon.sys [X]
U3 a2aa4s0n; No ImagePath
C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll
C:\Documents and Settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Instant Savings App
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-861567501-1645522239-839522115-1003_Classes\CLSID\{039B2CA5-3B41-4D93-AD77-47D3293FC5CB}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\ezPMUtils.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-861567501-1645522239-839522115-1003_Classes\CLSID\{42481700-CF3C-4D05-8EC6-F9A1C57E8DC0}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\ezPMUtils.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-861567501-1645522239-839522115-1003_Classes\CLSID\{D0D38C6E-BF64-4C42-840D-3E0019D9F7A6}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\ezPMUtils.dll No Filehttp://www.linkbucks.com/BK51
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.