Podejrzenie backdoora - Prośba o sprawdzenie loga

Od jakiegoś czasu ktoś się próbuje włamać mi do kompa o czym się dowiedziałem po zmianie firewalla, obecnie firewall blokuje tego napastnika acz jest duże podejżenie backdoora, oto mój log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:23:59, on 2006-05-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\CPF.exe

C:\Program Files\Comodo\LaunchPad\CLPTray.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

C:\Program Files\Comodo\VEngine\VEngine.exe

C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe

C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe

C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe

C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe

C:\Program Files\TweakRAM\TweakRAM.exe

C:\Program Files\Registry Clean Expert\RCScheduler.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\SLEE81.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Downloads\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ESigil Browser Helper - {A968A4B4-C492-4834-B651-17602C3885C8} - C:\Program Files\Comodo\VEngine\ESigil.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Comodo Personal Firewall] C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\CPF.exe sysrestart

O4 - HKLM\..\Run: [Comodo Launch Pad Tray] C:\Program Files\Comodo\LaunchPad\CLPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VEngine] C:\Program Files\Comodo\VEngine\VEngine.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc

O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [StatBar] C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TweakRAM] C:\Program Files\TweakRAM\TweakRAM.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RegClean Expert Scheduler] "C:\Program Files\Registry Clean Expert\RCScheduler.exe" /startup

O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.0.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNxdm414YYPL

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.15.cab

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.2.1.87.cab

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1126169206280

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7F34DDBE-40F2-4F96-863D-90316E4E46B0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - blank (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: winbfi32 - winbfi32.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: ETLN - Unknown owner - C:\DOCUME~1\NoAd\USTAWI~1\Temp\ETLN.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SLEE81.exe

podejżany zdaje mi się plik winlogon.exe odpalony z folderu Program Files/Xerox/nwwia/ (przy oglądaniu go normalnie (i włączonym widoku plików ukrytych) folder niema pliku, przy usówaniu wyskakuje błąd że plik w użyciu, zdaje mi się że to troja bo z tego co wiem ten pliczek powinien być w windows/system32 (albo system) jeśli mogę to swobodnie usunąć to proszę powiedzieć, wiem jak to zrobić nanstępny problem -> zablokowane wpisy w rejestrze (nie można ich nawet przeglądać, tyczy się wpisów z InprocServer32) ujawnione przez RootkitRevealera v 1.7

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{47629D4B-2AD3-4e50-B716-A66C15C63153}\InprocServer32*	2005-09-08 12:01	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{604BB98A-A94F-4a5c-A67C-D8D3582C741C}\InprocServer32*	2005-09-08 12:01	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{684373FB-9CD8-4e47-B990-5A4466C16034}\InprocServer32*	2005-09-08 12:01	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{74554CCD-F60F-4708-AD98-D0152D08C8B9}\InprocServer32*	2005-09-08 12:01	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7EB537F9-A916-4339-B91B-DED8E83632C0}\InprocServer32*	2005-09-08 12:01	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{948395E8-7A56-4fb1-843B-3E52D94DB145}\InprocServer32*	2005-09-08 12:01	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AC3ED30B-6F1A-4bfc-A4F6-2EBDCCD34C19}\InprocServer32*	2005-09-08 12:01	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DE5654CA-EB84-4df9-915B-37E957082D6D}\InprocServer32*	2005-09-08 12:01	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E39C35E8-7488-4926-92B2-2F94619AC1A5}\InprocServer32*	2005-09-08 12:01	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EACAFCE5-B0E2-4288-8073-C02FF9619B6F}\InprocServer32*	2005-09-08 12:01	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F8F02ADD-7366-4186-9488-C21CB8B3DCEC}\InprocServer32*	2005-09-08 12:01	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FEE45DE2-A467-4bf9-BF2D-1411304BCD84}\InprocServer32*	2005-09-08 12:01	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\System*	2006-04-18 18:06	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Prefetcher\TracesProcessed	2006-05-17 08:33	4 bytes	Data mismatch between Windows API and raw hive data.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Prefetcher\LastTraceFailure	2006-05-17 08:33	4 bytes	Data mismatch between Windows API and raw hive data.

przy okazji pytanie co oznacza ‘*’ poniewarz pokazuje się tylko przy niektórych wpisach

z góry dziękuje za pomoc

jezeli nie mozesz usunąć jakiegoś pliku to robisz to w trybie awaryjnym, jezeli to nie odnosi skutku, to używasz narzędzia KillBox

Wyczyść katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje

Plik na czerwono usuń ręcznie z dysku a wpisy W HijackThis (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj

Wklej loga SilentRunners

Co do loga RR to nic groźnego nie ma, a typy wpisów masz opisane TUTAJ

Zmień tytuł tematu na konkretny

Log z Silent Runners

"Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"IW_Drop_Icon" = "C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc" ["Pinnacle Systems GmbH."]

"InstantTray" = "C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe" ["Pinnacle Systems"]

"Free Download Manager" = "C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun" [null data]

"AQQ" = "C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe" ["AQQ Sp. z o.o."]

"StatBar" = "C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe" ["Globe Software"]

"TweakRAM" = "C:\Program Files\TweakRAM\TweakRAM.exe" ["Elcor Software (http://www.elcor.net/)"]

"RegClean Expert Scheduler" = ""C:\Program Files\Registry Clean Expert\RCScheduler.exe" /startup" ["iExpert Software"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Avance Logic, Inc."]

"PinnacleDriverCheck" = "C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg" [empty string]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"WooCnxMon" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [empty string]

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"Comodo Personal Firewall" = "C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\CPF.exe sysrestart" ["COMODO"]

"Comodo Launch Pad Tray" = "C:\Program Files\Comodo\LaunchPad\CLPTray.exe" ["COMODO"]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"]

"WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe" ["France Télécom R&D"]

"VEngine" = "C:\Program Files\Comodo\VEngine\VEngine.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}\(Default) = "Outlook Express"

                    \StubPath = "C:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{A968A4B4-C492-4834-B651-17602C3885C8}\(Default) = "ESigil Browser Helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "ESigilBho Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Comodo\VEngine\ESigil.dll" ["Comodo CA Ltd."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{00000000-5736-4205-0100-1967b1b2ce60}" = "Steganos Security Suite 7 Special Edition"

 -> {HKLM...CLSID} = "Steganos Security Suite 7 Special Edition"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\steganos security suite 7 se\sssse7se.dll" [null data]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}" = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

 -> {HKLM...CLSID} = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll" [MS]

"{F5D92341-0A64-11D0-9956-0000E8096023}" = "CD Copy Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "CD Copy Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Shellext\CDWshext.dll" ["Pinnacle Systems, Inc."]

"{F5D92342-0A64-11D0-9956-0000E8096023}" = "CD Wizard Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "CD Wizard Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Shellext\CDWshext.dll" ["Pinnacle Systems, Inc."]

"{F5D92344-0A64-11D0-9956-0000E8096023}" = "InstantWrite Shellextension"

 -> {HKLM...CLSID} = "InstantWrite Shellextension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\iwshex.dll" ["VOB Computersysteme GmbH"]

"{acb4a560-3606-11d3-aef4-00104bd0f92d}" = "KodakShellExtension"

 -> {HKLM...CLSID} = "KodakShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Kodak\ifscore\KodakShX.dll" ["Eastman Kodak Company"]

"{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}" = "Microsoft Office Binder Unbind"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Binder Unbind"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office\1045\UNBIND.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "SimpleShlExt extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "blank" [file not found]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}" = "ShellLink for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellLink for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}" = "Shell Icon Handler for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Icon Handler for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{D3796116-94D3-4009-96D7-51578411CC7D}" = "Outpost Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "oshdlr.ShellHandler"

          \InProcServer32\(Default) = "blank" [file not found]

"{B8323370-FF27-11D2-97B6-204C4F4F5020}" = "SmartFTP Shell Extension DLL"

 -> {HKLM...CLSID} = "SmartFTP Shell Extension DLL"

          \InProcServer32\(Default) = "blank" [file not found]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{08267B21-223F-11d3-ACD4-004F4902B913}" = "Desktop Architect"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Architect"

          \InProcServer32\(Default) = "blank" [file not found]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}" = "UnlockerShellExtension"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

INFECTION WARNING! "{54D9498B-CF93-414F-8984-8CE7FDE0D391}" = "ewido shell guard"

 -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\shellhook.dll" ["TODO: "]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! WgaLogon\DLLName = "WgaLogon.dll" [MS]

INFECTION WARNING! winbfi32\DLLName = "winbfi32.dll" [file not found]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]

Steganos Security Suite 7 Special Edition\(Default) = "{00000000-5736-4205-0100-1967b1b2ce60}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Steganos Security Suite 7 Special Edition"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\steganos security suite 7 se\sssse7se.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WPKontakt\(Default) = "{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "blank" [file not found]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]

Steganos Security Suite 7 Special Edition\(Default) = "{00000000-5736-4205-0100-1967b1b2ce60}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Steganos Security Suite 7 Special Edition"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\steganos security suite 7 se\sssse7se.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\NoAd\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "NoAd" & "All Users" startup folders:

------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\NoAd\Menu Start\Programy\Autostart

"OpenOffice.ux.pl 2.0.2" -> shortcut to: "C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\quickstart.exe" [null data]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"ArcaVir - Zadanie 0" -> WARNING -- The file "ArcaVir - Zadanie 0.job" is corrupt! (no executable)Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\nwprovau.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 22

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu


HKLM\Software\Classes\CLSID\{01002DB2-8170-4D9B-A8B1-DDC9DD114E03}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{3BAF4A27-C764-4E1A-A6F4-62F7A7E5E51C}\(Default) = "ToolBand Class"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{5BF498C0-931E-4A4F-B33F-456D07137EAA}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\


Missing lines (compared with English-language version):

"{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Search Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Agent SAP, NwSapAgent, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\ipxsap.dll" [MS]}

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Comodo Application Agent, CmdAgent, "C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\cmdagent.exe" ["COMODO"]

Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

ewido security suite control, ewido security suite control, "C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe" ["ewido networks"]

ewido security suite guard, ewido security suite guard, "C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe" ["ewido networks"]

LexBce Server, LexBceS, "C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE" ["Lexmark International, Inc."]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service], SLEE_81_SERVICE, "C:\WINDOWS\System32\SLEE81.exe" [null data]

Usługi Simple TCP/IP, SimpTcp, "C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe" [MS]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Lexmark Network Port\Driver = "LEXLMPM.DLL" ["Lexmark International, Inc."]

OLFax Ports\Driver = "OLFMNT40.DLL" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 133 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 32 seconds.

---------- (total run time: 259 seconds)

Evido jeszcze skanuje, znalazł jakiegoś ‘wspomagacza zakupów’ :] Edit -> skanowanie zakończone a efekt to:

---------------------------------------------------------

 ewido anti-malware - Scan report

---------------------------------------------------------


 + Created on: 16:53:19, 2006-05-17

 + Report-Checksum: 207D1636


 + Scan result:


	HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3D782BB3-F2A5-11D3-BF4C-000000000000} -> Adware.ActivShopper : Cleaned with backup

	:mozilla.28:C:\Documents and Settings\NoAd\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\x4tnurev.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned with backup

	:mozilla.29:C:\Documents and Settings\NoAd\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\x4tnurev.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned with backup

	:mozilla.30:C:\Documents and Settings\NoAd\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\x4tnurev.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned with backup

	:mozilla.42:C:\Documents and Settings\NoAd\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\x4tnurev.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Cleaned with backup

	:mozilla.44:C:\Documents and Settings\NoAd\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\x4tnurev.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned with backup

	C:\System Volume Information\_restore{97A6784E-9C70-40DF-8304-2710AC38AD24}\RP192\A0113306.exe -> Trojan.Agent.qt : Cleaned with backup

	C:\System Volume Information\_restore{97A6784E-9C70-40DF-8304-2710AC38AD24}\RP194\A0115158.exe -> Backdoor.Cigivip.15.b : Cleaned with backup::Report End

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG i uruchom go w trybie awaryjnym

Wyczyść rejestr programem jv16 PowerTools

Opcje rejestru =>Klikamy “Czyszczenie rejestru” (opcja pokazana na na poniższym obrazku) następnie klikamy “Kontynuuj” po czym klikamy “Start” po tym jak program sprawdzi rejestr klikamy Wybierz => Wybór specjalny i klikamy “Pozycje które można bezpiecznie usunąć” i na koniec klikamy “Usuń”

jpt3kj.jpg

czerwonego pliczku niema na hdd


plik fix.reg zrobiony i odpalony w awaryjnym

rejestr wyczyszczony jv16 Power Tools 2006

który znalazł ok 1k błędów (nieźle)

wcześniej rejestr czyściłem używając Easy Cleanera, Registry Mechanic, Registry Clean Expert (ostatni uważam za najlepszy z tych trzecz ale jv16 Power Tools jest jeszcze lepszy ;P)

Wklej kontrolnego loga z Silenta

====================================

Ostatni raz poprawiam ci loga, obejmuj go tagami :?

Pozdrawiam kuz5

Jak na moje oko to log jest czysty :slight_smile: