Podejrzenie infekcji


(Maciejmoszczynski) #1

Cześć

Mam problem z wirusami, nie moge zmienić tapety na pulpicie. mam fałszywe alarmy o wirusach. Dlatego prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:42:23, on 2007-08-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Magical Glass\Magical Glass.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\filmy\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: MSVPS System - {283A0EE3-2CC1-45AB-8207-B1D7B69C7F83} - C:\WINDOWS\duocore.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Magical Glass] "C:\Program Files\Magical Glass\Magical Glass.exe" /a

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [GoD] "C:\Program Files\GoD\GoD.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [VS Online] C:\VSOnline.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1187863441531

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1187863418281

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{02510E5F-D554-473F-9E2C-B96392B735DA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0590F1C4-A2D1-4926-838B-539213878893}: NameServer = 85.255.116.101,85.255.112.76

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O21 - SSODL: wmpenv - {E9002F25-AE15-4EF6-B5C8-206EADE6286C} - C:\WINDOWS\wmpenv.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(Czarekboguski) #2

miałem ten sam problem z tapeta i poszukałem na google i trzeba wejsc w rejestr systemu i tam usunac dekopt cos w tym stylu masz najprawdopodobniej wirusz szpiegujace


(Maciejmoszczynski) #3

Czy możesz mi to lepeij wytłumaczyć, ja niestety się nie zabardzo znam na tym


(jessica) #4

To nie są fałszywe alarmy, bo tzeczywiście masz co najmniej dwie infekcje.

Najpierw zajmij się usuwaniem Rootkita:

Użyj FixWareout

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa DNS Twojego dostawcy internetowego.

Potem użyj SmitfraudFix (na dole tej strony z linku) -

Użyj go z opcji 2 (tzn. wpisz 2 i naciśnij ENTER)

Potem sfiksuj w Hijacku te powyższe wpisy (jeśli będą):

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Nie pomyl się przy " 017"- sfiksuj tylko ten podany!

Potem daj tu:

1) raport z C:\FixWareout.txt

2) raport z C:\SmitfraudFix.txt

3) log z Hijacka

4) log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

jessi


(Czarekboguski) #5

Ostatnio był zainfekowany mój własny mąż który po prostu popisał się taką głupotą iż stwierdziłam iż przestaję gotować obiady. laugh.gif laugh.gif A teraz poważnie: otóż w związku z faktem iż byłam na żywo przy tej tapetowej infekcji dokładnie porównałam zawartość logów z zawartością rejestru by sprawdzić czy aby logi troszkę nie kantują i mieć lepsze poczucie gruntu na forum. I wyszła jedna rzecz: Silent Runners wbrew pozorom NIE WYLICZA wszystkich restrykcji. Pokazał dwie na sześć w innych kluczach tyczących ActiveDesktop. Zadanie:

Start >>> Uruchom >>> regedit

Przejdź do klucza:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop

Skasować z prawokliku cokolwiek będzie z tych:

"NoAddingComponents"

"NoChangingWallpaper"

"NoComponents"

"NoDeletingComponents"

"NoEditingComponents"

"NoHTMLWallPaper"

Przejdź do klucza:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

I skasuj jeśli będą takie:

"ClassicShell"

"ForceActiveDesktopOn"

"NoActiveDesktop"

Przejdź do klucza:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

I jeśli jest skasuj wartość:

"Wallpaper"

Obstawiam iż w pierwszym kluczu znajdziesz ciekawostki. Ale zobaczymy powinno pomóc


(Maciejmoszczynski) #6

ćoś nie moge ściągnąć programu SmitfraudFix, przy końcu ściągania wyskakuje błąd

Złączono Posta : 24.08.2007 (Pią) 11:08

ćoś nie moge ściągnąć programu SmitfraudFix, przy końcu ściągania wyskakuje błąd


(jessica) #7

Czy użyłeś najpierw FixWareout?

To ważne, by jego użyć w pierwszej kolejności, bo Rootkit będzie we wszystkim przeszkadzał.

Jeśli mimo wszystko nie uda Ci się ściągnąć SmitfraudFixa, to też nie będzie tragedii, bo ComboFix też potrafi samoczynnie usuwać pliki tej infekcji, którą ma usuwać SmitfraudFix.

jessi


(Maciejmoszczynski) #8

Daje teraz logi

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:29:28, on 2007-08-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Magical Glass\Magical Glass.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\filmy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Magical Glass] "C:\Program Files\Magical Glass\Magical Glass.exe" /a

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [GoD] "C:\Program Files\GoD\GoD.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [VS Online] C:\VSOnline.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1187863441531

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1187863418281

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{02510E5F-D554-473F-9E2C-B96392B735DA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

teraz z Fixwareout.exe

Username "maciek" - 2007-08-24 11:10:15 [Fixwareout edited 2007/07/05]


»»»»»Prerun check

HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"="kdptv.exe"


HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{0590F1C4-A2D1-4926-838B-539213878893} 

"nameserver"="85.255.116.101,85.255.112.76" 
HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{0590F1C4-A2D1-4926-838B-539213878893}

"DhcpNameServer"="85.255.116.101,85.255.112.76" 
HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{B1338544-4A73-4CAE-ABF7-B780F6769956}

"DhcpNameServer"="85.255.116.101,85.255.112.76" 

Pomyślnie opróżniono pamięć podręczną programu rozpoznawania nazw DNS.System was rebooted successfully. 


»»»»» Postrun check 

HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "system"="" 

....

....

»»»»» Misc files. 

....

»»»»» Checking for older varients.

....

»»»»» Other

C:\WINDOWS\Temp\kdptv.ren 71175 2007-06-13 


»»»»» Current runs (hklm hkcu "run" Keys Only)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MSConfig"="C:\\WINDOWS\\PCHealth\\HelpCtr\\Binaries\\MSConfig.exe /auto"

"ATIModeChange"="Ati2mdxx.exe"

"ATICCC"=""C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI.ACE\\cli.exe" runtime -Delay"

"KernelFaultCheck"=hex(2):25,73,79,73,74,65,6d,72,6f,6f,74,25,5c,73,79,73,74,\

65,6d,33,32,5c,64,75,6d,70,72,65,70,20,30,20,2d,6b,00

"GrooveMonitor"=""C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GrooveMonitor.exe""


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"

"Komunikator"="C:\\Program Files\\Tlen.pl\\tlen.exe"

"Magical Glass"=""C:\\Program Files\\Magical Glass\\Magical Glass.exe" /a"

"Gadu-Gadu"=""C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe" /tray"

"GoD"=""C:\\Program Files\\GoD\\GoD.exe" /tray"

"VS Online"="C:\\VSOnline.exe"

....

Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it

»»»»» End report »»»»»

teraz z combofix

ComboFix 07-08-17.2 - "maciek" 2007-08-24 11:18:28.1 - NTFSx86

(jessica) #9

Usuń ręcznie ten zaznaczony na czerwono plik.

Jeśli nie będzie widoczny, to najpierw usuń atrybuty ochronne:

To wszystko - logów już nie musisz dawać, tylko napisz, jak się przedstawia teraz sytuacja, czy da się już ustawić tapetę na pulpicie (prawoklik na pulpicie itd.) ?

jessi


(Maciejmoszczynski) #10

To wszystko - logów już nie musisz dawać, tylko napisz, jak się przedstawia teraz sytuacja, czy da się już ustawić tapetę na pulpicie (prawoklik na pulpicie itd.) ?

jessi[/quote

nie wiem co jest grane, nie moge znaleźść tego pliku, mam odkryte pliki a i tak go nie widać, możesz mi pomóc?

Złączono Posta : 24.08.2007 (Pią) 14:06

i po za tym oo jakieś 30 minut pokazuje się komunikat:

Nie można odnaleźć "file:///C://Windows/privacy_danger/index.htm". Upewnij się że ścieżka internetowa lub adres internetowy jest poprawny

(jessica) #11

Jeśli nie możesz znaleźć tego pliku, to daj sobie z nim spokój - nie jest aż taki ważny.

Gorsza sprawa z tym wyskakującym komunikatem.

Podejrzewam, że powoduje to ten klucz.

Spróbuj:

Nie jestem pewna, czy to się uda, a u siebie nie mogę sprawdzić, bo nie mam takich wpisów.

Najlepiej byłoby użyć jakiegoś czyściciela w rodzaju "Easy Cleaner", itp.

jessi


(Maciejmoszczynski) #12

dalej nic się nie zmienił, dalej nie moge zmienic tapety


(jessica) #13

W takim razie czeka Cię ostra jazda.

1) musisz użyć SmitfraudFix - z opcji " 2"

2) potem użyj RogueRemower

3) potem SDFix

4) potem zrób log z Sillent Runner

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

5) potem daj tu raporty z użytych narzędzi

jessi


(Maciejmoszczynski) #14

ok daje ci log z SmitFraudFix

SmitFraudFix v2.216


Scan done at 13:37:15,59, 2007-08-24

Run from C:\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts


127.0.0.1 localhost


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{02510E5F-D554-473F-9E2C-B96392B735DA}: NameServer=194.204.152.34 217.98.63.164

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{02510E5F-D554-473F-9E2C-B96392B735DA}: NameServer=194.204.152.34 217.98.63.164

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer=208.67.220.220,208.67.222.222 

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer=208.67.220.220,208.67.222.222 

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer=208.67.220.220,208.67.222.222 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"system"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

[/code]
to jest z RogueRemover

[code]Malwarebytes' RogueRemover Malwarebytes ©2007 http://www.malwarebytes.org 5394 total fingerprints loaded. Loading database ... Expanding environmental variables ... Scanning files ... [100%]. Scanning folders ... [100%]. Scanning registry keys ... [100%]. Scanning registry values ... [100%]. RogueRemover has detected rogue antispyware components! Results below... Type: File Vendor: BPS Spyware Remover Location: C:\Program Files\BulletProofSoft.com\Youtube Google Video Grabber\Clip.exe Selected for removal: Yes Type: File Vendor: BPS Spyware Remover Location: C:\Program Files\BulletProofSoft.com\Youtube Google Video Grabber\Help.chm Selected for removal: Yes Type: File Vendor: BPS Spyware Remover Location: C:\Program Files\BulletProofSoft.com\Youtube Google Video Grabber\Main.swf Selected for removal: Yes Type: File Vendor: BPS Spyware Remover Location: C:\Program Files\BulletProofSoft.com\Youtube Google Video Grabber\Parse.wvi Selected for removal: Yes Type: File Vendor: BPS Spyware Remover Location: C:\Program Files\BulletProofSoft.com\Youtube Google Video Grabber\unins000.dat Selected for removal: Yes Type: File Vendor: BPS Spyware Remover Location: C:\Program Files\BulletProofSoft.com\Youtube Google Video Grabber\unins000.exe Selected for removal: Yes Type: File Vendor: BPS Spyware Remover Location: C:\Program Files\BulletProofSoft.com\Youtube Google Video Grabber\YG VideoGrabber.exe Selected for removal: Yes Type: Folder Vendor: BPS Spyware Remover Location: C:\Program Files\BulletProofSoft.com Selected for removal: Yes Type: Folder Vendor: BPS Spyware Remover Location: C:\Program Files\BulletProofSoft.com\Youtube Google Video Grabber Selected for removal: No Type: Registry Key Vendor: VideoAccessCodec Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VAC.Video Selected for removal: Yes Type: Registry Key Vendor: VideoAccessCodec Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\VideoAccessCodec Selected for removal: Yes Type: Registry Key Vendor: VideoAccessCodec Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WebVideo Selected for removal: Yes RogueRemover has found the objects above.
a to jest z silent ranners, wstawiam tu bo nie umie z tej strony co podałaś

"Silent Runners.vbs", revision 52, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Komunikator" = "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" ["o2.pl Sp. z o.o."]

"Magical Glass" = ""C:\Program Files\Magical Glass\Magical Glass.exe" /a" ["FreeStone Group"]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

"GoD" = ""C:\Program Files\GoD\GoD.exe" /tray" [null data]

"VS Online" = "C:\VSOnline.exe" [null data]

"Odkurzacz-MCD" = "C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe" ["Franmo Software"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"MSConfig" = "C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto" [MS]

"ATIModeChange" = "Ati2mdxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"ATICCC" = ""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay" [null data]

"GrooveMonitor" = ""C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

{44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B}\(Default) = "NetMeeting 3.01"

                    \StubPath = "rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\msnetmtg.inf,NetMtg.Remove.PerUser.NT" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Yahoo! Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Megaupload Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL" ["MEGAUPLOAD"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Browser Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}" = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\atiacmxx.dll" [empty string]

"{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}" = "Groove GFS Browser Helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Browser Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{2A541AE1-5BF6-4665-A8A3-CFA9672E4291}" = "Groove GFS Explorer Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Folder Synchronization"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{A449600E-1DC6-4232-B948-9BD794D62056}" = "Groove GFS Stub Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Icon Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}" = "Groove GFS Stub Execution Hook"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Execution Hook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}" = "Groove GFS Context Menu Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{387E725D-DC16-4D76-B310-2C93ED4752A0}" = "Groove XML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove XML Icon Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{16F3DD56-1AF5-4347-846D-7C10C4192619}" = "Groove Explorer Icon Overlay 3 (GFS Folder)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 3 (GFS Folder)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{AB5C5600-7E6E-4B06-9197-9ECEF74D31CC}" = "Groove Explorer Icon Overlay 2 (GFS Stub)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 2 (GFS Stub)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{2916C86E-86A6-43FE-8112-43ABE6BF8DCC}" = "Groove Explorer Icon Overlay 4 (GFS Unread Mark)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 4 (GFS Unread Mark)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{99FD978C-D287-4F50-827F-B2C658EDA8E7}" = "Groove Explorer Icon Overlay 1 (GFS Unread Stub)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 1 (GFS Unread Stub)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{920E6DB1-9907-4370-B3A0-BAFC03D81399}" = "Groove Explorer Icon Overlay 2.5 (GFS Unread Folder)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 2.5 (GFS Unread Folder)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outlook File Icon Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{5858A72C-C2B4-4dd7-B2BF-B76DB1BD9F6C}" = "Microsoft Office OneNote Namespace Extension for Windows Desktop Search"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office OneNote Namespace Extension for Windows Desktop Search"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONFILTER.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\msohevi.dll" [MS]

"{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}" = "Microsoft Office Metadata Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Metadata Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]

"{C41662BB-1FA0-4CE0-8DC5-9B7F8279FF97}" = "Microsoft Office Thumbnail Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Thumbnail Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{091EB208-39DD-417D-A5DD-7E2C2D8FB9CB}" = "Microsoft AntiMalware ShellExecuteHook"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft AntiMalware ShellExecuteHook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WIFD1F~1\MpShHook.dll" [MS]

<> "{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}" = "Groove GFS Stub Execution Hook"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Execution Hook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office InfoPath XML Mime Filter"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

NOD32 Context Menu Shell Extension\(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

NOD32 Context Menu Shell Extension\(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\

XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"ClearRecentDocsOnExit" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


"ForceClassicControlPanel" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoViewContextMenu" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoSaveSettings" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Desktop|

Don't save settings at exit}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"DisableLocalMachineRun" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


"DisableLocalMachineRunOnce" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"NoDispCPL" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Control Panel|Display|

Remove Display in Control Panel}


"NoDispBackgroundPage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Control Panel|Display|

Hide Desktop tab}


"NoDispScrSavPage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoDispAppearancePage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoDispSettingsPage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be enabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\maciek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Active Desktop web content (hidden if disabled):


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0\

"FriendlyName" = "Privacy Protection"

"Source" = ""

"SubscribedURL" = ""


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\1\

"FriendlyName" = "my current home page"

"Source" = "about:home"

"SubscribedURL" = "about:home"Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"MP Scheduled Scan" -> launches: "C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe Scan -RestrictPrivileges" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

C:\WINDOWS\system32\imon.dll ["Eset "], 01 - 05, 21

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 06 - 08, 11 - 20

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 09 - 10Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]

"{4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Megaupload Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL" ["MEGAUPLOAD"]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]

"{4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Megaupload Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL" ["MEGAUPLOAD"]

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{01002DB2-8170-4D9B-A8B1-DDC9DD114E03}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{2A541AE1-5BF6-4665-A8A3-CFA9672E4291}\(Default) = "Groove Folder Synchronization"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{3BAF4A27-C764-4E1A-A6F4-62F7A7E5E51C}\(Default) = "ToolBand Class"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{5BF498C0-931E-4A4F-B33F-456D07137EAA}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Poszukaj"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{2670000A-7350-4F3C-8081-5663EE0C6C49}\

"ButtonText" = "Wyślij do programu OneNote"

"MenuText" = "Wyślij &do programu OneNote"

"CLSIDExtension" = "{48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Send to OneNote from Internet Explorer button"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll" [MS]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Research"Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

<> "{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Search Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]

<> "{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs\

<> "Tabs" = "C:\Documents and Settings\maciek\Dane aplikacji\MegauploadToolbar\tabwelcome.html" [null data]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

Cyberlink RichVideo Service(CRVS), RichVideo, ""C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe"" [empty string]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

NOD32 Kernel Service, NOD32krn, ""C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe"" ["Eset "]

PC Tools Spyware Doctor, SDhelper, "C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe" ["PC Tools Research Pty Ltd"]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]

Windows Defender, WinDefend, ""C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe"" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

hpzlnt04\Driver = "hpzlnt04.dll" ["HP"]

Send To Microsoft OneNote Monitor\Driver = "msonpmon.dll" [MS]---------- (launch time: 2007-08-24 19:24:33)

<>: Suspicious data at a malware launch point.

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 72 seconds, including 10 seconds for message boxes)

z SDFIX ci nie dam bo nie moge go ściągnąć, plik się nie ściąga do końca i wyskakuje błąd


(jessica) #15

Tak, SDFix jest bardzo kłopotliwym narzędziem, przekonałam się o tym na własnej skórze. Nie nadaje się dla zwykłych użytkowników.

SmitfraudFix nic nie wykrył, Rogue Remower wykrył i część usunął.

Jednak to chyba nie pomogło.

W logu Sillenta widać, że były dokonane szkodliwe ustawienia.

Ponieważ próbowałeś już usuwać te nieprawidłowe wartości w jednym kluczu, a jak widać, to się niezbyt udało,

to spróbuj jeszcze raz.

Jeśli to nie pomoże to, zanim sformatujesz dysk , możesz usunąć cały ten klucz "0" (obok masz zapasowy "1" ):

Jeśli to nie pomoże, to pozostaje tylko sformatowanie dysku. :frowning: :frowning:

Nie wiem dlaczego, na dodatek, masz ustawione w kluczach zablokowane włączanie komputera.

Ale to nieważne, jeśli sformatujesz dysk.

jessi


(Maciejmoszczynski) #16

ale po co formatować dysk jeśli mam problem tylko z tapetą? Czy to jest konieczne?

Złączono Posta : 25.08.2007 (Sob) 8:44

już jest prawie dobrze tylko na kawałku pulpitu jest kawałek przeglądarki

Złączono Posta : 25.08.2007 (Sob) 8:47

już jest wszystko w porzadku, wilekie dzieki za pomoc, jestes najlepsza we wszechświecie. Wielkie całusy dla ciebie :stuck_out_tongue:


(jessica) #17

Mógłbyś napisać, co dokładnie wykonałeś?

To może się przydać, jeśli komuś przytrafi się taki przypadek, jak Twój.

jessi


(Maciejmoszczynski) #18

zrobiłem tak jak mówiłaś zmodyfikowałem wartość klucza, potem usunołem jeden z kluczy. to częściowo pomogło. na końcu we właściwościach pulpitu weszłem w zakładke dostosuj pulpit, następnie w elementy pulpitu a następnie w zakładke siec web, i odznaczyłem pozycje

"my curent home page" potem już było wszystko ok i mogłem zmieniać tapety


(jessica) #19

Aha! - dziękuję za informacje. :slight_smile:

jessi