Podejrzenie o keylogger


(Sebol34) #1

Witam.Mój antywirus wykrył dwa virusy w elf bot ng

Daje loga z HijackThis

http://wklej.org/id/133196/

Z góry dziękuje za pomoc


(deFco247) #2

Kompletnie nie mam pojęcia co to jest. :?

Fix w HiJackThis: ( Do a system scan only -> zaznaczasz pola przy podanych niżej wpisach -> Fix checked )

Pokaż logi OTL oraz GMER.

W GMER nic nie zmieniamy -> wciskamy Szukaj (skan potrwa kilkadziesiąt minut) -> po skanie Kopiuj.


(Sebol34) #3
GMER 1.0.15.15020 [q59hp7r9.exe] - http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-08-10 21:57:55

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2---- System - GMER 1.0.15 ----


SSDT d347bus.sys (PnP BIOS Extension/ ) ZwClose [0xBA675818]

SSDT d347bus.sys (PnP BIOS Extension/ ) ZwCreateKey [0xBA6757D0]

SSDT d347bus.sys (PnP BIOS Extension/ ) ZwCreatePagingFile [0xBA669A20]

SSDT d347bus.sys (PnP BIOS Extension/ ) ZwEnumerateKey [0xBA66A2A8]

SSDT d347bus.sys (PnP BIOS Extension/ ) ZwEnumerateValueKey [0xBA675910]

SSDT d347bus.sys (PnP BIOS Extension/ ) ZwOpenKey [0xBA675794]

SSDT d347bus.sys (PnP BIOS Extension/ ) ZwQueryKey [0xBA66A2C8]

SSDT d347bus.sys (PnP BIOS Extension/ ) ZwQueryValueKey [0xBA675866]

SSDT d347bus.sys (PnP BIOS Extension/ ) ZwSetSystemPowerState [0xBA6750B0]

SSDT sput.sys ZwSetValueKey [0xBA6C619C]


INT 0x62 ? 89ADCBF8

INT 0x63 ? 89715F00

INT 0x73 ? 89ADCBF8

INT 0x73 ? 89ADCBF8

INT 0x73 ? 89715F00

INT 0x73 ? 89ADCBF8

INT 0x82 ? 89ADCBF8

INT 0x83 ? 89715F00

INT 0xB1 ? 89A71F00

INT 0xB1 ? 89A71F00

INT 0xB4 ? 89715F00


---- Kernel code sections - GMER 1.0.15 ----


? sput.sys Nie można odnaleźć określonego pliku. !

.text USBPORT.SYS!DllUnload B9C2E62C 5 Bytes JMP 897154E0 

.text a2hviqad.SYS B9B53384 1 Byte [20]

.text a2hviqad.SYS B9B53384 37 Bytes [20, 00, 00, 68, 00, 00, 00, ...]

.text a2hviqad.SYS B9B533AA 24 Bytes [00, 00, 20, 00, 00, E0, 00, ...]

.text a2hviqad.SYS B9B533C4 3 Bytes [00, 00, 00]

.text a2hviqad.SYS B9B533C9 1 Byte [00]

.text ...                                                          

.text afx1gpt8.SYS B9B1B386 35 Bytes [00, 00, 00, 00, 00, 00, 20, ...]

.text afx1gpt8.SYS B9B1B3AA 24 Bytes [00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, ...]

.text afx1gpt8.SYS B9B1B3C4 3 Bytes [00, 70, 02] {ADD [EAX+0x2], DH}

.text afx1gpt8.SYS B9B1B3C9 1 Byte [30]

.text afx1gpt8.SYS B9B1B3C9 11 Bytes [30, 00, 00, 00, 5C, 02, 00, ...] {XOR [EAX], AL; ADD [EAX], AL; POP ESP; ADD AL, [EAX]; ADD [EAX], AL; ADD [EAX], AL}

.text ...                                                          

? C:\WINDOWS\system32\Drivers\PROCEXP90.SYS Nie można odnaleźć określonego pliku. !


---- User code sections - GMER 1.0.15 ----


.text C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe[1756] kernel32.dll!SetUnhandledExceptionFilter 7C810386 4 Bytes [C2, 04, 00, 00]


---- Kernel IAT/EAT - GMER 1.0.15 ----


IAT \SystemRoot\System32\DRIVERS\i8042prt.sys[HAL.dll!READ_PORT_UCHAR] [BA6B7E9C] sput.sys

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[HAL.dll!KfAcquireSpinLock] 6C000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[HAL.dll!READ_PORT_UCHAR] 56000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[HAL.dll!KeGetCurrentIrql] F4000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[HAL.dll!KfRaiseIrql] EA000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[HAL.dll!KfLowerIrql] 65000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[HAL.dll!HalGetInterruptVector] 7A000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[HAL.dll!HalTranslateBusAddress] AE000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[HAL.dll!KeStallExecutionProcessor] 08000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[HAL.dll!KfReleaseSpinLock] [BA000000] \SystemRoot\System32\DRIVERS\nv4_mini.sys (NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 158.27 /NVIDIA Corporation)

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[HAL.dll!READ_PORT_BUFFER_USHORT] 78000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[HAL.dll!READ_PORT_USHORT] 25000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[HAL.dll!WRITE_PORT_BUFFER_USHORT] 2E000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[HAL.dll!WRITE_PORT_UCHAR] 1C000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[WMILIB.SYS!WmiSystemControl] B4000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\a2hviqad.SYS[WMILIB.SYS!WmiCompleteRequest] C6000000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[HAL.dll!KfAcquireSpinLock] 0C8D1C46

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[HAL.dll!READ_PORT_UCHAR] B08B8932

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[HAL.dll!KeGetCurrentIrql] 89000001

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[HAL.dll!KfRaiseIrql] 0001BC83

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[HAL.dll!KfLowerIrql] 24468B00

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[HAL.dll!HalGetInterruptVector] 89820C8D

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[HAL.dll!HalTranslateBusAddress] D18BF84D

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[HAL.dll!KeStallExecutionProcessor] 860F1639

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[HAL.dll!KfReleaseSpinLock] 000000BD

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[HAL.dll!READ_PORT_BUFFER_USHORT] 0208B389

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[HAL.dll!READ_PORT_USHORT] 83660000

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[HAL.dll!WRITE_PORT_BUFFER_USHORT] 7400067E

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[HAL.dll!WRITE_PORT_UCHAR] 89D60320

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[WMILIB.SYS!WmiSystemControl] 8D168B00

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\afx1gpt8.SYS[WMILIB.SYS!WmiCompleteRequest] F0003284


---- Devices - GMER 1.0.15 ----


Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs 89A6D1F8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs 8991B320


AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs eamon.sys (Amon monitor/ESET)


Device \Driver\sptd \Device\1412387718 sput.sys

Device \Driver\PCI_PNP5218 \Device\00000043 sput.sys

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-0 89731500

Device \Driver\PCI_PNP5218 \Device\00000044 sput.sys

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmIoDaemon 89A6F1F8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmConfig 89A6F1F8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmPnP 89A6F1F8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmInfo 89A6F1F8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-1 89731500

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-2 89731500

Device \Driver\sptd \Device\1412543968 sput.sys

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-3 89731500

Device \Driver\usbehci \Device\USBPDO-4 8971F500


AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp epfwtdir.sys


Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume1 89ADD1F8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume2 89ADD1F8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom0 898381A0

Device \FileSystem\Rdbss \Device\FsWrap 8985D568

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume3 89ADD1F8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom1 898381A0

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort0 89854F00

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort1 89854F00

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort2 89854F00

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort3 89854F00

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP3T0L0-19 89854F00

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP2T0L0-e 89854F00

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP0T1L0-3 89854F00

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom2 898381A0

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom3 898381A0

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom4 898381A0

Device \Driver\NetBT \Device\NetBt_Wins_Export 88FA11F8

Device \Driver\NetBT \Device\NetbiosSmb 88FA11F8

Device \FileSystem\Srv \Device\LanmanServer 88EA0C00

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-0 89731500

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-1 89731500

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver 8951D1F8

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver 88F7F2E8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-2 89731500

Device \Driver\NetBT \Device\NetBT_Tcpip_{37CA05BC-5083-47BB-B6E5-213B39498E25} 88FA11F8

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector 8951D1F8

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector 88F7F2E8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-3 89731500

Device \FileSystem\Npfs \Device\NamedPipe 8961F7C0

Device \Driver\usbehci \Device\USBFDO-4 8971F500

Device \Driver\Ftdisk \Device\FtControl 89ADD1F8

Device \FileSystem\Msfs \Device\Mailslot 8985D4C0

Device \Driver\a2hviqad \Device\Scsi\a2hviqad1Port6Path0Target0Lun0 89638340

Device \Driver\d347prt \Device\Scsi\d347prt1Port4Path0Target0Lun0 89627918

Device \Driver\a2hviqad \Device\Scsi\a2hviqad1 89638340

Device \Driver\afx1gpt8 \Device\Scsi\afx1gpt81 89650918

Device \Driver\afx1gpt8 \Device\Scsi\afx1gpt81Port5Path0Target0Lun0 89650918

Device \Driver\d347prt \Device\Scsi\d347prt1 89627918

Device \FileSystem\Fs_Rec \FileSystem\UdfsCdRomRecognizer 8961B400

Device \FileSystem\Fs_Rec \FileSystem\FatCdRomRecognizer 8961B400

Device \FileSystem\Fs_Rec \FileSystem\CdfsRecognizer 8961B400

Device \FileSystem\Fs_Rec \FileSystem\FatDiskRecognizer 8961B400

Device \FileSystem\Fs_Rec \FileSystem\UdfsDiskRecognizer 8961B400

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs 89684500

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs 89897620


---- Modules - GMER 1.0.15 ----


Module _________ BA5CB000-BA5E3000 (98304 bytes)


---- Registry - GMER 1.0.15 ----


Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\d347prt\Cfg\0Jf40                               

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg@s1 771343423

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg@s2 285507792

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg@h0 3

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04                   

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04@h0 1

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04@ujdew 0x51 0xA0 0x56 0x1B ...

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04@p0 C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04\00000001               

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04\00000001@a0 0x20 0x01 0x00 0x00 ...

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04\00000001@ujdew 0x28 0xB5 0xD2 0x69 ...

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04\00000001\jdgg40           

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04\00000001\jdgg40@ujdew 0x92 0xC6 0x88 0xC3 ...

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC                   

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@p0 C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@h0 2

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@hdf12 0x14 0xA9 0x20 0x40 ...

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001               

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001@a0 0x20 0x01 0x00 0x00 ...

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001@hdf12 0xA9 0x39 0xB6 0x6D ...

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq0            

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq0@hdf12 0x48 0x37 0x91 0xA3 ...

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4                   

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4@h0 0

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4@khjeh 0x5F 0xB1 0x71 0xE8 ...

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001               

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001@khjeh 0xC2 0x6E 0x42 0xCF ...

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40            

Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40@khjeh 0xA3 0xE1 0xE4 0x9B ...

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04 (not active ControlSet)         

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04@h0 1

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04@ujdew 0x51 0xA0 0x56 0x1B ...

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04@p0 C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04\00000001 (not active ControlSet)     

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04\00000001@a0 0x20 0x01 0x00 0x00 ...

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04\00000001@ujdew 0x28 0xB5 0xD2 0x69 ...

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04\00000001\jdgg40 (not active ControlSet) 

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04\00000001\jdgg40@ujdew 0x92 0xC6 0x88 0xC3 ...

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC (not active ControlSet)         

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@p0 C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@h0 2

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@hdf12 0x14 0xA9 0x20 0x40 ...

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001 (not active ControlSet)     

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001@a0 0x20 0x01 0x00 0x00 ...

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001@hdf12 0xA9 0x39 0xB6 0x6D ...

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq0 (not active ControlSet)  

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq0@hdf12 0x48 0x37 0x91 0xA3 ...

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4 (not active ControlSet)         

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4@h0 0

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4@khjeh 0x5F 0xB1 0x71 0xE8 ...

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001 (not active ControlSet)     

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001@khjeh 0xC2 0x6E 0x42 0xCF ...

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40 (not active ControlSet)  

Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40@khjeh 0xA3 0xE1 0xE4 0x9B ...

Reg HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows@DeviceNotSelectedTimeout 15

Reg HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows@GDIProcessHandleQuota 10000

Reg HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows@Spooler yes

Reg HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows@swapdisk                          

Reg HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows@TransmissionRetryTimeout 90

Reg HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows@USERProcessHandleQuota 10000


---- EOF - GMER 1.0.15 ----

(deFco247) #4

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Wklej log OTL, bo to nim się będzie usuwało.


(Sebol34) #5

http://wklej.org/id/133320/


(deFco247) #6

Combofixa to się usuwa z dysku po użyciu, bo będzie nieaktualny.

W Custom Scans/Fixes w OTL wklej:

Run Fix. Restart.

Potem log z usuwania oraz nowy OTL.txt


(Sebol34) #7

Podczas wklejania tego textu do Custom Scans/Fixes wyskakuje błąd :confused: co zrobić?


(deFco247) #8

Jaki błąd, jaka treść komunikatu?


(Sebol34) #9

Range check error


(deFco247) #10

No to usunie się inaczej.

Pobierz The Avenger i uruchom.

Wklej w niego ten tekst:

Execute i zgadzasz się na restart.

Po restarcie kasujesz plik C:\Avenger\backup.zip i dajesz tutaj do sprawdzenia raport C:\avenger.txt


(Sebol34) #11

http://wklej.org/id/133378/


(deFco247) #12

Chyba jednak coś kręcisz, bo wygląda to jakby OTL usunął to co trzeba. :stuck_out_tongue:

Pokaż nowy log OTL.


(Sebol34) #13

tzn jak cos krece? bo troche teraz nie rozumiem o co Ci chodzi, za chwile pokażę nowy log z OTL'a

Proszę :

http://wklej.org/id/133382/

czy już wszystko wporządku, nie mam się niczego obawiać?


(deFco247) #14

Jednak OTL wykonał to co trzeba.

Log czysty.

W OTL kliknij CleanUp.

Usuń Bonjour Service, bo to śmieć. http://www.searchengines.pl/Jak-usunac- ... 03177.html

Usuń zbędniki z autostartu.

Wykonaj pełny skan DR WEB CureIt.

Gdy będą wirusy pokaż raport.


(Sebol34) #15

Zrobię jutro tego scana bo jestem trochę śpiący a zanim się zrobi to trochę minie. Mimo wszystko szczerze bardzo dziękuję za pomoc.

-- Dodane 11.08.2009 (Wt) 21:01 --

Dosyć długo się skan robił, wyniki

beztytuurjz.jpg