Podejrzewam żę mam wirusa

Witam.

Bardzo proszę o sprawdzene loga. Podejrzewam żę mam wirusa.

Z góry dzięki.


Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:50:15, on 2005-07-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\NASDAK\OmniMouse Driver\2.1\MOUSE32A.EXE

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\WINDOWS\system32\WService.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Microtek\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe

C:\AVERTV2K\QuickTV.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\MEDIATECH\PreAnntt.exe

C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\Drivers\WTSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Maciuś\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\NASDAK\OmniMouse Driver\2.1\MOUSE32A.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WService] WService.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [1qaw3edr5] C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [1qaw3edr5] C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: Annotate All.LNK = C:\MEDIATECH\PreAnntt.exe

O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Microtek Scanner Finder.lnk = C:\Program Files\Microtek\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\AVERTV2K\QuickTV.exe

O4 - Global Startup: TeleSA.lnk = C:\Program Files\AVer Teletext\AVerSA.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120477219319

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: WinTab Service (WinTabService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Drivers\WTSRV.EXE

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam kuz5

Skąd te podejrzenia?

Zrób skan:

:arrow: Panda

:arrow: Kaspersky

:arrow: mks_vir

:arrow: Trend

:arrow: Dr.Web

Dodatkowy skan programami:

:arrow: PestPatrol

:arrow: Spybot Search & Destroy 1.4

:arrow: Ad-aware SE Personal

:arrow: CWShredder

Skasuj z Hijacka:

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

   	O4 - HKLM\..\Run: [1qaw3edr5] C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

MSN Messenger jeśli nie używasz, usuń tym:

http://www.amnezja.org/modules.php?name … e&sid=4369

Kosmetyka

Z autostartu (start -> uruchom -> msconfig) z zakładki Uruchamianie możesz poodznaczać:

OSA.EXE

I usuń jednego antywirusa :!: Zostaw coś - Avast lub Norton!

Obawy stąd, że program Norton Antivirus 2004 raportuje mnie o wirusie, którego nie da się usunąć.

Screen: http://img132.imageshack.us/my.php?image=wirusscreen3mr.jpg

Tego pliku nie mogę usunąć nawet w trybie awaryjnym. Nie mogę go też otworzyć, przenieść ani zmienić mu nazwy. Wyskakuje komunikat o odmowie dostępu.

Proszę o pomoc w usunięciu wirusa

Opróżnij foldery:

C:\Documents and Settings\nazwa_konta\Ustawienia lokalne\Temp

C:\Documents and Settings\nazwa_konta\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files

lub przez:

Internet Explorer -> Narzędzia -> Opcje internetowe -> Usuń pliki cookie oraz Usuń pliki.

Ew. CopyLock

http://www.soft32.com/download_8644.html

w tr. awaryjnym

warto sprawdzac log zwyczajnie dokladniej:

:slight_smile:

To wpisy od Spyware Doctor, czyli najlepiej odinstalować Spyware Doctor i zainstalować np. MS Antispyware:

http://www.microsoft.com/poland/securit … fault.mspx

Plik ten właśnie siedzi w tempie (C:\Documents and Settings\nazwa_konta\Ustawienia lokalne\Temp )

i nie mogę go usunąć nawet w trybie awaryjnym.

Pozostałe czynności już wczejśniej robiłem bez efektu.

Ściągasz KillBox, Zaznaczasz Delete on Rebot. Wklejasz tam ścieżkę w pole Full… C:\Documents and Settings** nazwa_konta **\Ustawienia lokalne\Temp\1175812USE.DLL Program zapyta o restart, robisz restart.

problem w tym ,ze nie widac by mial go zainstalowanego :slight_smile:

ps

widac,wszystko leci w kosmos :slight_smile: