Podłączenie interntu bezprzewodowego w ubuntu


(Chillout) #1

Nie mogę się podłączyć się bezprzewodowo w ubuntu 11.04 w laptopie. W linux mint nie było problemu, sam ściągnął sterownik do bezprzewodowego.

Może ktoś mi pomóc w tej kwestii?

jarek@jarek-ubuntu2:~$ ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0f:b0:7f:55:fc 

     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:472 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:433 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:606647 (606.6 KB) TX bytes:53239 (53.2 KB)

     Interrupt:21 


lo Link encap:Local Loopback 

     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

     RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:0 

     RX bytes:889 (889.0 B) TX bytes:889 (889.0 B)


jarek@jarek-ubuntu2:~$ lspci

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller (rev 04)

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 04)

00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 04)

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (rev 04)

00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 2 (rev 04)

00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 04)

00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 04)

00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 04)

00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 04)

00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 04)

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev d4)

00:1e.2 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller (rev 04)

00:1e.3 Modem: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Modem Controller (rev 04)

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) LPC Interface Bridge (rev 04)

00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller (rev 04)

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller (rev 04)

05:01.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)

05:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)

05:04.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1410 PC card Cardbus Controller (rev 02)

(dragonn) #2

Pokaż wynik:

ifconfig -a

Istotne jest -a. Sprawdzałeś System -> Administracja -> Sterowniki?


(Chillout) #3
jarek@jarek-ubuntu2:~$ ifconfig -a

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0f:b0:7f:55:fc 

     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:472 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:433 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:606647 (606.6 KB) TX bytes:53239 (53.2 KB)

     Interrupt:21 


lo Link encap:Local Loopback 

     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

     RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:0 

     RX bytes:889 (889.0 B) TX bytes:889 (889.0 B)


wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0e:9b:d1:58:ab 

     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Sprawdzałem nie ma. W mincie były.


(dragonn) #4

Ale wlan0 jest, dziwne, masz neta po kablu? Jeżeli tak to wywal network-managera i zainstaluj wicd-a, czasami pomaga. Pokaż jeszcze:

sudo ifconfig wlan0 up && sudo iwlist wlan0 scan

(Chillout) #5

Internet radiowy po kablu. Od routera jest następny kabel do stacjonarnego. Wicd też próbowałem wcześniej też nie widzi mi bezprzewodowego.

Po podłączeniu kabla do laptopa to wg menedżera jest i bezprzewodowy.

jarek@jarek-ubuntu2:~$ sudo ifconfig wlan0&&sudo iwlist wlan0 scan

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0e:9b:d1:58:ab 

     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)


wlan0 Interface doesn't support scanning : Network is down

(dragonn) #6

Zjadłeś up na końcu ifconfig wlan0.


(Chillout) #7

Nie ma takiego pliku ani katalogu.


(dragonn) #8

Że co? Na 100% coś źle przepisałeś, to polecenie musi zadziałać. Wpisz dokładnie to co napisałem.


(Chillout) #9
jarek@jarek-ubuntu2:~$ sudo ifconfig wlan0 up && sudo iwlist wlan0 scan

[sudo] password for jarek: 

SIOCSIFFLAGS: Nie ma takiego pliku ani katalogu

jarek@jarek-ubuntu2:~$

(dragonn) #10

No to już więcej wyjaśnia. Wygląda na to że brakuje jakieś firmware. Pokaż na początek wynik:

lspci -v 

[code]

I

[code]

dmesg | tail

Ale to po wywołaniu tego polecenia wyżej.


(Chillout) #11
jarek@jarek-ubuntu2:~$ sudo ifconfig wlan0 up && sudo iwlist wlan0 scan

[sudo] password for jarek: 

SIOCSIFFLAGS: Nie ma takiego pliku ani katalogu

jarek@jarek-ubuntu2:~$ lspci -v

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller (rev 04)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: agpgart-intel


00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 04) (prog-if 00 [VGA controller])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16

	Memory at d0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]

	I/O ports at e000 [size=8]

	Memory at a0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]

	Memory at d0080000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]

	Expansion ROM at [disabled]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: i915

	Kernel modules: intelfb, i915


00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 04)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Memory at d0100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]

	Capabilities: 


00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (rev 04) (prog-if 00 [Normal decode])

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=03, sec-latency=0

	I/O behind bridge: 0000c000-0000dfff

	Memory behind bridge: c8000000-cfffffff

	Prefetchable memory behind bridge: 0000000098000000-000000009fffffff

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: pcieport

	Kernel modules: shpchp


00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 2 (rev 04) (prog-if 00 [Normal decode])

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=0c, subordinate=0c, sec-latency=0

	I/O behind bridge: 0000a000-0000bfff

	Memory behind bridge: c4000000-c7ffffff

	Prefetchable memory behind bridge: 0000000094000000-0000000097ffffff

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: pcieport

	Kernel modules: shpchp


00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 04) (prog-if 00 [UHCI])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23

	I/O ports at 1200 [size=32]

	Kernel driver in use: uhci_hcd


00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 04) (prog-if 00 [UHCI])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19

	I/O ports at 1220 [size=32]

	Kernel driver in use: uhci_hcd


00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 04) (prog-if 00 [UHCI])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18

	I/O ports at 1240 [size=32]

	Kernel driver in use: uhci_hcd


00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 04) (prog-if 00 [UHCI])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16

	I/O ports at 1260 [size=32]

	Kernel driver in use: uhci_hcd


00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23

	Memory at 30000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: ehci_hcd


00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev d4) (prog-if 01 [Subtractive decode])

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=09, sec-latency=32

	I/O behind bridge: 00008000-00009fff

	Memory behind bridge: bc000000-c3ffffff

	Prefetchable memory behind bridge: 000000008c000000-0000000093ffffff

	Capabilities: 


00:1e.2 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller (rev 04)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 17

	I/O ports at e100 [size=256]

	I/O ports at e200 [size=64]

	Memory at d00c0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512]

	Memory at d00c0200 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: Intel ICH

	Kernel modules: snd-intel8x0


00:1e.3 Modem: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Modem Controller (rev 04) (prog-if 00 [Generic])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: medium devsel, IRQ 20

	I/O ports at e300 [size=256]

	I/O ports at e400 [size=128]

	Capabilities: 

	Kernel modules: snd-intel8x0m


00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) LPC Interface Bridge (rev 04)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0

	Kernel modules: iTCO_wdt, intel-rng


00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller (rev 04) (prog-if 8a [Master SecP PriP])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18

	I/O ports at 01f0 [size=8]

	I/O ports at 03f4 [size=1]

	I/O ports at 0170 [size=8]

	I/O ports at 0374 [size=1]

	I/O ports at 1100 [size=16]

	Kernel driver in use: ata_piix


00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller (rev 04)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: medium devsel, IRQ 11

	I/O ports at 1400 [size=32]

	Kernel modules: i2c-i801


05:01.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, fast devsel, latency 128, IRQ 21

	Memory at bc002000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: b44

	Kernel modules: b44


05:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)

	Subsystem: AMBIT Microsystem Corp. Aspire 3022WLMi, 5024WLMi, 5020

	Flags: bus master, fast devsel, latency 128, IRQ 22

	Memory at bc000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]

	Kernel driver in use: b43-pci-bridge

	Kernel modules: ssb


05:04.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1410 PC card Cardbus Controller (rev 02)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 16

	Memory at bc004000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

	Bus: primary=05, secondary=06, subordinate=09, sec-latency=176

	Memory window 0: 8c000000-8ffff000 (prefetchable)

	Memory window 1: c0000000-c3fff000

	I/O window 0: 00008000-000080ff

	I/O window 1: 00008400-000084ff

	16-bit legacy interface ports at 0001

	Kernel driver in use: yenta_cardbus

	Kernel modules: yenta_socket


jarek@jarek-ubuntu2:~$ dmesg | tail

[42.059482] b43-phy0 ERROR: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.

[247.061502] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43/ucode5.fw" not found

[247.061509] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43-open/ucode5.fw" not found

[247.061514] b43-phy0 ERROR: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.

[324.679824] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43/ucode5.fw" not found

[324.679831] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43-open/ucode5.fw" not found

[324.679836] b43-phy0 ERROR: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.

[452.066922] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43/ucode5.fw" not found

[452.066929] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43-open/ucode5.fw" not found

[452.066934] b43-phy0 ERROR: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.

jarek@jarek-ubuntu2:~$

(dragonn) #12

Spróbuj na początek zainstalować pakiety:

b43-fwcutter firmware-b43-lpphy-installer firmware-b43-installer

(Chillout) #13

Po zainstalowaniu: b43-fwcutter firmware-b43-installer

Wykryło mi wszystkie sieci w bloku i internet działa. dragonn jesteś wielki!

Dzięki.