Podłączenie interntu bezprzewodowego w ubuntu

Nie mogę się podłączyć się bezprzewodowo w ubuntu 11.04 w laptopie. W linux mint nie było problemu, sam ściągnął sterownik do bezprzewodowego.

Może ktoś mi pomóc w tej kwestii?

jarek@jarek-ubuntu2:~$ ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0f:b0:7f:55:fc 

     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:472 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:433 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:606647 (606.6 KB) TX bytes:53239 (53.2 KB)

     Interrupt:21 


lo Link encap:Local Loopback 

     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

     RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:0 

     RX bytes:889 (889.0 B) TX bytes:889 (889.0 B)


jarek@jarek-ubuntu2:~$ lspci

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller (rev 04)

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 04)

00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 04)

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (rev 04)

00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 2 (rev 04)

00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 04)

00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 04)

00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 04)

00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 04)

00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 04)

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev d4)

00:1e.2 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller (rev 04)

00:1e.3 Modem: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Modem Controller (rev 04)

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) LPC Interface Bridge (rev 04)

00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller (rev 04)

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller (rev 04)

05:01.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)

05:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)

05:04.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1410 PC card Cardbus Controller (rev 02)

Pokaż wynik:

ifconfig -a

Istotne jest -a. Sprawdzałeś System -> Administracja -> Sterowniki?

jarek@jarek-ubuntu2:~$ ifconfig -a

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0f:b0:7f:55:fc 

     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:472 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:433 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:606647 (606.6 KB) TX bytes:53239 (53.2 KB)

     Interrupt:21 


lo Link encap:Local Loopback 

     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

     RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:0 

     RX bytes:889 (889.0 B) TX bytes:889 (889.0 B)


wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0e:9b:d1:58:ab 

     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Sprawdzałem nie ma. W mincie były.

Ale wlan0 jest, dziwne, masz neta po kablu? Jeżeli tak to wywal network-managera i zainstaluj wicd-a, czasami pomaga. Pokaż jeszcze:

sudo ifconfig wlan0 up && sudo iwlist wlan0 scan

Internet radiowy po kablu. Od routera jest następny kabel do stacjonarnego. Wicd też próbowałem wcześniej też nie widzi mi bezprzewodowego.

Po podłączeniu kabla do laptopa to wg menedżera jest i bezprzewodowy.

jarek@jarek-ubuntu2:~$ sudo ifconfig wlan0&&sudo iwlist wlan0 scan

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0e:9b:d1:58:ab 

     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)


wlan0 Interface doesn't support scanning : Network is down

Zjadłeś up na końcu ifconfig wlan0.

Nie ma takiego pliku ani katalogu.

Że co? Na 100% coś źle przepisałeś, to polecenie musi zadziałać. Wpisz dokładnie to co napisałem.

jarek@jarek-ubuntu2:~$ sudo ifconfig wlan0 up && sudo iwlist wlan0 scan

[sudo] password for jarek: 

SIOCSIFFLAGS: Nie ma takiego pliku ani katalogu

jarek@jarek-ubuntu2:~$

No to już więcej wyjaśnia. Wygląda na to że brakuje jakieś firmware. Pokaż na początek wynik:

lspci -v 

[code]

I

[code]

dmesg | tail

Ale to po wywołaniu tego polecenia wyżej.

jarek@jarek-ubuntu2:~$ sudo ifconfig wlan0 up && sudo iwlist wlan0 scan

[sudo] password for jarek: 

SIOCSIFFLAGS: Nie ma takiego pliku ani katalogu

jarek@jarek-ubuntu2:~$ lspci -v

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller (rev 04)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: agpgart-intel


00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 04) (prog-if 00 [VGA controller])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16

	Memory at d0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]

	I/O ports at e000 [size=8]

	Memory at a0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]

	Memory at d0080000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]

	Expansion ROM at [disabled]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: i915

	Kernel modules: intelfb, i915


00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 04)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Memory at d0100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]

	Capabilities: 


00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (rev 04) (prog-if 00 [Normal decode])

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=03, sec-latency=0

	I/O behind bridge: 0000c000-0000dfff

	Memory behind bridge: c8000000-cfffffff

	Prefetchable memory behind bridge: 0000000098000000-000000009fffffff

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: pcieport

	Kernel modules: shpchp


00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 2 (rev 04) (prog-if 00 [Normal decode])

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=0c, subordinate=0c, sec-latency=0

	I/O behind bridge: 0000a000-0000bfff

	Memory behind bridge: c4000000-c7ffffff

	Prefetchable memory behind bridge: 0000000094000000-0000000097ffffff

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: pcieport

	Kernel modules: shpchp


00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 04) (prog-if 00 [UHCI])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23

	I/O ports at 1200 [size=32]

	Kernel driver in use: uhci_hcd


00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 04) (prog-if 00 [UHCI])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19

	I/O ports at 1220 [size=32]

	Kernel driver in use: uhci_hcd


00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 04) (prog-if 00 [UHCI])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18

	I/O ports at 1240 [size=32]

	Kernel driver in use: uhci_hcd


00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 04) (prog-if 00 [UHCI])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16

	I/O ports at 1260 [size=32]

	Kernel driver in use: uhci_hcd


00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23

	Memory at 30000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: ehci_hcd


00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev d4) (prog-if 01 [Subtractive decode])

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=09, sec-latency=32

	I/O behind bridge: 00008000-00009fff

	Memory behind bridge: bc000000-c3ffffff

	Prefetchable memory behind bridge: 000000008c000000-0000000093ffffff

	Capabilities: 


00:1e.2 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller (rev 04)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 17

	I/O ports at e100 [size=256]

	I/O ports at e200 [size=64]

	Memory at d00c0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512]

	Memory at d00c0200 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: Intel ICH

	Kernel modules: snd-intel8x0


00:1e.3 Modem: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Modem Controller (rev 04) (prog-if 00 [Generic])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: medium devsel, IRQ 20

	I/O ports at e300 [size=256]

	I/O ports at e400 [size=128]

	Capabilities: 

	Kernel modules: snd-intel8x0m


00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) LPC Interface Bridge (rev 04)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0

	Kernel modules: iTCO_wdt, intel-rng


00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller (rev 04) (prog-if 8a [Master SecP PriP])

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18

	I/O ports at 01f0 [size=8]

	I/O ports at 03f4 [size=1]

	I/O ports at 0170 [size=8]

	I/O ports at 0374 [size=1]

	I/O ports at 1100 [size=16]

	Kernel driver in use: ata_piix


00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller (rev 04)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: medium devsel, IRQ 11

	I/O ports at 1400 [size=32]

	Kernel modules: i2c-i801


05:01.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, fast devsel, latency 128, IRQ 21

	Memory at bc002000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: b44

	Kernel modules: b44


05:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)

	Subsystem: AMBIT Microsystem Corp. Aspire 3022WLMi, 5024WLMi, 5020

	Flags: bus master, fast devsel, latency 128, IRQ 22

	Memory at bc000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]

	Kernel driver in use: b43-pci-bridge

	Kernel modules: ssb


05:04.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1410 PC card Cardbus Controller (rev 02)

	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0081

	Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 16

	Memory at bc004000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

	Bus: primary=05, secondary=06, subordinate=09, sec-latency=176

	Memory window 0: 8c000000-8ffff000 (prefetchable)

	Memory window 1: c0000000-c3fff000

	I/O window 0: 00008000-000080ff

	I/O window 1: 00008400-000084ff

	16-bit legacy interface ports at 0001

	Kernel driver in use: yenta_cardbus

	Kernel modules: yenta_socket


jarek@jarek-ubuntu2:~$ dmesg | tail

[42.059482] b43-phy0 ERROR: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.

[247.061502] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43/ucode5.fw" not found

[247.061509] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43-open/ucode5.fw" not found

[247.061514] b43-phy0 ERROR: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.

[324.679824] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43/ucode5.fw" not found

[324.679831] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43-open/ucode5.fw" not found

[324.679836] b43-phy0 ERROR: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.

[452.066922] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43/ucode5.fw" not found

[452.066929] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43-open/ucode5.fw" not found

[452.066934] b43-phy0 ERROR: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.

jarek@jarek-ubuntu2:~$

Spróbuj na początek zainstalować pakiety:

b43-fwcutter firmware-b43-lpphy-installer firmware-b43-installer

Po zainstalowaniu: b43-fwcutter firmware-b43-installer

Wykryło mi wszystkie sieci w bloku i internet działa. dragonn jesteś wielki!

Dzięki.