Podobienstwo frontpage


(Krystian Lysiak) #1

jest może jakiś program podobny do frontpage microsoft'u??


(L337 Crew) #2

Np. nvu, dreamweaver


(Krystian Lysiak) #3

dziękuję