Podpis sterownika w Vista x64


(Tekken12) #1

Czy istnieje jakiś knif na wyłączenie tego bez konieczności wciskania za każdym bootem F8. Czasami jest to uciążliwe bo nie wszystkich stać na podpisywanie sterów i tym samym M$ blokuje swój produkt.


(Krzysztofdecowski) #2

Programik VistaBootPRO 3.3