Podstawy pasacala-wypisywanie licz całkowitych z przedziału


(Blahsyf) #1

Witam, od jakiegoś czasu postanowilem się nauczyć pascala, dlatego poprosiłem kumpla o kilka zadań z turbo pascala. Moim zadaniem jest wypisać liczby całkowite od min do max z danego przedziału (Przedział będzie ustalał użytkownik). Mógłbym prosić o pomoc, co źle robie?

Program wypisliczb;

Uses CRT;

Var

 Liczba: Integer;

 Min: Integer;

 Max: Integer;

Begin

 Clrscr;

 WriteLn('Wypisuje liczby od minimalnej do maksymalnej z danego przedzialu.');

 WriteLn('Podaj wartosc minimalna przedzialu: ');

 ReadLn(Min);

 WriteLn('Podaj wartosc maksymalna przedzialu: ');

 ReadLn(Max);


 WriteLn('Nacisnij klawisz by zaczac wypisywac liczby danego zbioru.');

 WriteLn;

 ReadKey;


 Liczba:= Min;

 WriteLn(Min);

 Repeat

  Read(Min);

  WriteLn(Inc(Min));

 Until Liczba= Max;

End.

Nie da się skompilować :confused: Można prosić o pomoc? : )


(Krzkaczor) #2

Po pierwsz jakie błędy wyskakują?

Po drugie nie jestem pewien czy takie coś zadziała: WriteLn(Inc(Min)); i w ogóle to zagmatwałeś. Dawno nie programowałem w pascalu ale powinno być tak:

Repeat

inc(Liczba)

WriteLn(Liczba);

Until Liczba= Max;


(Blahsyf) #3

SyntaxError ,

Dzięki za pomoc, coś ruszyło wreszcie :slight_smile:

Teraz działa:

Program wypisliczb;

Uses CRT;

Var

 Liczba: Integer;

 Min: Integer;

 Max: Integer;

Begin

 Clrscr;

 WriteLn('Wypisuje liczby od minimalnej do maksymalnej z danego przedzialu.');

 WriteLn('Podaj wartosc minimalna przedzialu: ');

 ReadLn(Min);

 WriteLn('Podaj wartosc maksymalna przedzialu: ');

 ReadLn(Max);


 WriteLn('Nacisnij klawisz by zaczac wypisywac liczby danego zbioru.');

 WriteLn;

 ReadKey;


 Liczba:= Min;

 WriteLn(Min);

 Repeat

 Inc(Liczba);

 WriteLn(Liczba);

 Until Liczba= Max;


 WriteLn('Nacisnij klawisz by zakonczyc program...');

 Readkey;

End.

Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki :slight_smile: