Podwójne znaki podczas pisania -> ( a1 s2 f4 d3 a1 l9 )


(Ecilox) #1

Witam.

Nie bede s2ie rozpisywał bo ciężko mi sie pis2ze

Gdy pis2ze pewne litery i cyfry na klawia1turze to dopisują mi sie odrazu inne zna1ki

np

a1

s2

d3

f4

l9

;0

tak to mniej więcej wyglądaa1.

nie wiem w czym tkwi problem, w kla1wiaturze bądź jakiś virus ?

Miał ktoś podobny problem?

Log z ComboFix'a:

[b]ComboFix 11-04-22.01 - brtk 11-04-22 20:59:27.1.1 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.48.1045.18.767.568 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\brtk\Pulpit\ComboFix.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\Administrator\WINDOWS

c:\documents and settings\brtk\Dane aplikacji\EurekaLog

c:\program files\filesubmit

c:\program files\filesubmit\184694\Hot pursuit(tochpc.ru).exe

c:\program files\filesubmit\184694\internal-flame-ws.jpg

c:\program files\YouTube Downloader Toolbar\IE\4.3\yoUTubedownloadertoolbarie.dll

c:\windows\IECOdecpl.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2011-03-22 do 2011-04-22 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-04-20 08:50 . 2011-04-20 08:50	--------	d-----w-	c:\documents and settings\LocalService\Dane aplikacji\McAfee

2011-04-18 21:33 . 2011-04-18 21:34	--------	d-----w-	c:\documents and settings\brtk\Dane aplikacji\Search Settings

2011-04-18 21:33 . 2011-04-18 21:33	--------	d-----w-	c:\program files\Application Updater

2011-04-18 21:33 . 2011-04-18 21:33	--------	d-----w-	c:\program files\YouTube Downloader Toolbar

2011-04-18 21:33 . 2011-04-18 21:33	--------	d-----w-	c:\program files\Common Files\Spigot

2011-04-18 21:32 . 2011-04-18 21:32	--------	d-----w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\McAfee

2011-04-18 21:32 . 2011-04-18 21:32	--------	d-----w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\McAfee Security Scan

2011-04-18 21:32 . 2011-04-20 08:50	--------	d-----w-	c:\program files\McAfee Security Scan

2011-04-18 21:27 . 2011-04-18 21:27	--------	d-sh--w-	c:\documents and settings\brtk\IECompatCache

2011-04-17 19:43 . 2011-04-17 19:43	--------	d-----w-	c:\program files\Avanquest update

2011-04-17 19:43 . 2011-04-17 19:43	--------	d-----w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Avanquest

2011-04-16 20:26 . 2011-04-16 20:26	--------	d-----w-	c:\documents and settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google

2011-04-16 20:21 . 2011-04-16 20:21	--------	d-----w-	c:\documents and settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google

2011-04-16 20:20 . 2011-04-16 20:23	--------	d-----w-	c:\program files\Google

2011-04-16 20:20 . 2011-04-16 20:21	--------	d-----w-	c:\program files\Veetle

2011-04-16 19:57 . 2011-04-16 19:57	--------	d-----w-	c:\documents and settings\brtk\Dane aplikacji\vShare

2011-04-16 19:57 . 2011-04-16 19:57	--------	d-----w-	c:\program files\vShare

2011-04-16 17:44 . 2011-04-16 20:22	--------	d-----w-	c:\documents and settings\brtk\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Temp

2011-04-16 17:33 . 2011-04-16 17:33	--------	d-sh--w-	c:\documents and settings\brtk\PrivacIE

2011-04-08 15:59 . 2011-04-08 15:59	--------	d-sh--w-	c:\documents and settings\NetworkService\IETldCache

2011-04-07 20:38 . 2011-04-07 20:38	--------	d-sh--w-	c:\documents and settings\brtk\IETldCache

2011-04-07 20:00 . 2011-04-07 20:29	--------	dc-h--w-	c:\windows\ie8

2011-04-07 19:50 . 2010-05-06 10:35	599040	-c----w-	c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll

2011-04-07 19:50 . 2010-05-06 10:35	55296	-c----w-	c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

2011-04-07 19:50 . 2010-05-06 10:35	12800	-c----w-	c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

2011-04-07 19:50 . 2010-05-06 10:35	247808	-c----w-	c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

2011-04-07 19:50 . 2010-05-06 10:35	743424	-c----w-	c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

2011-04-07 19:50 . 2010-05-06 10:35	1985536	-c----w-	c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll

2011-04-07 19:50 . 2010-05-06 10:35	11076096	-c----w-	c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll

2011-04-04 21:15 . 2011-04-04 21:15	--------	d-----w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\NVIDIA

.

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-02-28 08:00 . 2011-03-04 22:19	80896	----a-w-	c:\windows\system32\ff_vfw.dll

.

.

------- Sigcheck -------

.

[-] 2008-04-14 . A9ED600F08A92143253C10EDB5651ECF . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\51fc2b55c6deef38fc801319336cdbc7\sfcfiles.dll

[-] 2007-04-04 . 1A3B01CFF31B660EB43F228F4C468273 . 1548288 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\system32\sfcfiles.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AQQ"="c:\progra~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe" [2011-04-07 8882688]

"Gadu-Gadu"="c:\program files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2008-03-20 2127296]

"Sony Ericsson PC Companion"="c:\program files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCompanion.exe" [2011-02-28 427008]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-10-22 7700480]

"nwiz"="nwiz.exe" [2006-10-22 1622016]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-05-14 67072]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-10-22 86016]

"SearchSettings"="c:\program files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe" [2011-01-28 526336]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 15360]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"nltide_2"="shell32" [X]

"tscuninstall"="c:\windows\system32\tscupgrd.exe" [2004-08-03 44544]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

McAfee Security Scan Plus.lnk - c:\program files\McAfee Security Scan\2.0.189\SSScheduler.exe [2010-9-2 255536]

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\brtk\\Pulpit\\brtk\\Tactical Ops\\System\\TacticalOps.exe"=

"c:\\Program Files\\aot\\System\\TacticalOps.exe"=

"c:\\Program Files\\WapSter\\WapSter AQQ\\AQQ.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\brtk\\Pulpit\\brtk\\Opera\\opera.exe"=

"c:\\Program Files\\Google\\Chrome\\Application\\chrome.exe"=

.

S2 Application Updater;Application Updater;c:\program files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe [11-01-28 17:10 387072]

S2 gupdate;Usługa Google Update (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [11-04-16 22:21 136176]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files\McAfee Security Scan\2.0.189\McCHSvc.exe [10-09-02 22:18 227232]

S3 s1029bus;Sony Ericsson Device 1029 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1029bus.sys [11-03-12 19:43 90280]

S3 s1029mdfl;Sony Ericsson Device 1029 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\s1029mdfl.sys [11-03-12 19:43 15016]

S3 s1029mdm;Sony Ericsson Device 1029 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\s1029mdm.sys [11-03-12 19:43 122280]

S3 s1029mgmt;Sony Ericsson Device 1029 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1029mgmt.sys [11-03-12 19:43 115880]

S3 s1029nd5;Sony Ericsson Device 1029 USB Ethernet Emulation (NDIS);c:\windows\system32\drivers\s1029nd5.sys [11-03-12 19:43 26024]

S3 s1029obex;Sony Ericsson Device 1029 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\s1029obex.sys [11-03-12 19:43 111912]

S3 s1029unic;Sony Ericsson Device 1029 USB Ethernet Emulation (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1029unic.sys [11-03-12 19:43 116904]

S3 SetupNTGLM7X;SetupNTGLM7X;\??\d:\ntglm7x.sys --> d:\NTGLM7X.sys [?]

S3 Sony Ericsson PCCompanion;Sony Ericsson PCCompanion;c:\program files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe [11-04-21 10:07 150528]

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'

.

2011-04-22 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-16 20:20]

.

2011-04-22 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-16 20:20]

.

2011-04-22 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{9DB09CB8-7CC7-45FE-9B4F-581884C4DD80}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2007-10-16 02:31]

.

2011-04-22 c:\windows\Tasks\WGASetup.job

- c:\windows\system32\KB905474\wgasetup.exe [2010-12-31 21:18]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://vshare.toolbarhome.com/?hp=df

.

- - - - USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

.

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

HKCU-Run-PKTray - c:\program files\Przyspiesz Komputer\PKTray.exe

HKCU-Run-ALLUpdate - c:\program files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2011-04-22 21:03

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

.

skanowanie ukrytych procesów ...  

.

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 

.

skanowanie ukrytych plików ...  

.

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10l_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10l_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

Czas ukończenia: 2011-04-22 21:05:20

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-04-22 19:05

.

Przed: 27 105 423 360 bajtów wolnych

Po: 27 193 802 752 bajtów wolnych

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-PLK.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - DC05865D4E8CB9E1DC496259DC60D446[/b]

z góry d3zięk8uje za1 zainteresowanie tematem i jakąkolwiek pomoc.

pozd3rawia1m, brtka10


(Eleks) #2

Podstawowe pytanie - otwierałeś ją ? Nie zalałeś czymkolwiek ?


(Ecilox) #3

Nie otwierałem i nie zalałem i dod3a1m że prob9lem pojawia1 s2ie ‘‘ot tak8’’

czas2em jes2t dobrze a1 na1gle pstryk i za1czyna1 s2ie.

ba1rd3zo uciążliwe to jes2t :confused:


(Eleks) #4

Sprawdź na własnym komputerze, czy z inną klawiaturą występuje ten sam problem, ewentualnie wepnij własną klawiaturę do innego komputera i zaobserwuj co się będzie działo - w ten sposób dowiemy się czy chodzi o konkretną klawiaturę, czy raczej o sterowniki, bądź środowisko, w którym pracujesz.

Spróbuj poszperać czy nie znajdziesz sterowników do Twojej klawiatury i ewentualnie je pobierz ( choć pewnie to najzwyklejsza klawiatura ).

Co do ewentualnych wirusów. Przeskanuj http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebytes-AntiMalware,Program,Windows,13117.html


(Agatonster) #5

brtk10 ,

Proszę zapoznać się z tematem TYTUŁOWANIE TEMATÓW DOTYCZĄCYCH LOGÓW i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zamieszczenie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do zaleceń.

Zignorowanie zaleceń będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.