Podział filmu na sceny


(kamiloz) #1

Zgrałem film z kamery za pomocą programu dołączonego do kamery (Motion DV Studio). Chciałbym wyciąć z niego niepodobające się mnie fragmenty. Jak to zrobić? Czy jest program, który podzieli mi plik na sceny, abym mógł wybrać z niego te które chcę???


(Sapkrzys) #2

Windows Movie maker tam możesz robić,edytować filmy