Podział języków programowania- czy dobrze to rozpisałem?


(M4thy5) #1

Czytałem w necie i wyciągnąłem takie wnioski. Pytam czy dobrze to rozumiem bo są różne sprzeczności umysłów, jakoby podział był tylko na wysokopoziomowe i na nisko, inni twierdzą że jest znacznie więcej podziałów. Ja to rozpisałem tak:

  1. Język maszynowy - kod maszynowy- język binarny zrozumiały dla procesora.

  2. Język niskiego poziomu - asamblery. Operuje sie tu bezpośrednio na rejestrach komputera. Język wykazuje podobieństwo do kodu maszynowego ale jest zrozumiały dla człowieka.

  3. Język wysokiego poziomu - składnia tego języka jest postaci mającej maksymalnie ułatwić człowiekowi tworzenie kodu. Nie trzeba mieć wiedzy na temat działania komputera. Np SQL, PHP?

  4. Język średniego poziomu - język posiadający cechy języka niskiego poziomu i wysokiego poziomu. Np C++, Pascal, Java, itd.


(Airborn) #2

imo, źle. Java Twoim zdaniem jest językiem niższego poziomu niż php?


(M4thy5) #3

No java do tego wyższego poziomu musiała by chyba należeć.


(Pawellapa) #4

C++też jest językiem wysokiego poziomu


(M4thy5) #5

http://www.toya.net.pl/~magic1/strona.html


(Kpc21) #6

Tą niskopoziomowość i tak rzadko się wykorzystuje.

Zazwyczaj stosuje się podział na języki niskiego poziomu (np. Asembler) i wysokiego poziomu (np. C, C++, PHP, Pascal, Delphi, Java).

Są oczywiście inne podziały, np. na języki umożliwiające programowanie obiektowe (np. C++, Delphi) lub strukturalne (np. C, Pascal), przy czym np. w języku C++ można też programować strukturalnie.