Podział programu na kilka plików .cpp


(Phight3r) #1

Piszę sobie prosty kalkulator w konsoli i w jednym pliku main.cpp mam cały kod. Mam już kilkanaście opcji i w tym jednym pliku jest już dużo kodu. Chciałbym go podzielić na kilka plików .cpp. Jak można to zrobić?


([alex]) #2

A z czym masz problem? Podstawowa zasada zostaje taka sama, każda funkcja/klasa/metoda powinna być zadeklarowana przed pierwszym użyciem. Więc deklaracje rozrzucasz do plików *.hpp a odpowiednie do tych deklaracji funkcji/metody do plików *.cpp


(etam) #3

http://www.fredosaurus.com/notes-cpp/ba ... files.html

http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/node35.html